Tok sesiyle tanınan ve Ortadoğu’dan kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada icra edilen mızraplı klasik türk müziği enstrümanlarındandır.

Ud Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ