Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi

2015 yılına kadar Belediye Ek Hizmet Binası ile iç içe olan merkez, belediye birimlerinin yeni yerine taşınmasıyla tamamen “Göktürk Gençlik ve Kültür Merkezi” olarak faaliyete geçmiştir. Merkezde 155 kişi kapasiteli çok amaçlı bir tiyatro salon bulunmaktadır. Bu salon vatandaşa kültürel faaliyetlerde hizmet vermektedir. Ayrıca merkezimizde faaliyet veren spor salonu, sergi salonu ve önümüzdeki dönemde faaliyet verecek olan bir kütüphane alanı da mevcuttur.

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi

Eyüp Belediyesi tarafından Haliç’in kenarında yaptırlan Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi 650 kişilik büyük balo salonu, 300 kişilik nikah salonu ve 400 kişilik tiyatro salonu olmak üzere 3 salondan oluşmaktadır. Ayrıca merkezde, sergi ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak bölümler yer almaktadır. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi Mimar Emre Arolat imzalı Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’ projesi ArkiPARC2013 Belediye Uygulama Kategorisi’nde ödüle layık görülmüştür. TİYATRO Tiyatro, bir eserin bir yada birden fazla oyuncu tarafından seyirciler önünde sergilenmesi için hazırlanmış bir sahne sanatıdır. DRAMA Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro türüdür. Dram, düzyazı ve şiirsel halde yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir.

Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi

Sertarikzade Mehmed Emin Efendi (1686 - 1758) Nişanca Sivasi Tekkesi sertaiki, Abdullah El-Sivasi’nin oğludur. Sertarikzade lakabı buradan gelir. İstanbul’da birçok tekkede irşad hizmetinde bulunduğu gibi Karagümrük’teki Cerrahi asitanesinin 4. Postnişini olmuştur. Sertarikzade Mehmet Emin El-Cerrahi tarafından 1750’li yıllarda kurulan tekke, 1926’da tekkelerin ilgasına dek ilim, irfan ve sanatın en önemli ocaklarından biri olarak faaliyet göstermiştir. Hammamızade İsmail Dede Efendi’nin talebelerinden büyük bestekar Eyyubi Mehmed Bey bu tekkede zakir başılık yapmış olup birçok talebeler yetiştirmiştir. Hacı Arif Bey ve Şevki Bey başlıca talebelerinden sayılabilir. Tekke, son şeyhi Reşid Efendi’nin 1945 senesinde irtihalinden sonra metruk hale gelmiş ve yok olmaya yüz tutmuştur. 2008 - 2010 yılları arasında rekonstrüksiyonu tamamlanarak kültür dünyamıza geri kazandırılan bu önemli yapı, Eyüp Belediyesi tarafından aslına yakışan bir şekilde, kültür ve sanat eğitimlerinin gerçekleştirildiği güzide bir mekan olarak sanatseverlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi

Kanuni Sultan Süleyman dönemi vezirlerinden Cafer Paşa adına yaptırılan Cafer Paşa Medresesi 16.yy’da Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Döneminde Hadis Medresesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra çeşitli dönemlerde Sadi, Kadiri ve Halveti tarikatlarının irşad faaliyetlerine de hizmet etmiştir. Cafer Paşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi “hücre” tabir edilen on adet küçük sınıf ve “meşkhane” diye tabir edilen bir adet büyük salona sahiptir. On adet hücre avlunun etrafında “U” şeklinde sıralanmıştır. Hücreler ve meşkhane kesme kufeki taştan inşa edilmiştir.

Afife Hatun Kültür Evi

Afife Hatun Tekkesi, Mehmet Abdün-Naff Efendi tarafında, annesi Afife Hatun adına 1844 yılında yaptırılmıştır. Bu bina iki katlı, ahşap çatı olarak yığma moloz taşından yapılmış olup arka tarafında haziresi vardır. Sağ tarafındaki yamaca ise, 1956-57 tarihlerinde İstanbul’da yıktırılan tarihi eserlerin şahideleri nakledilmiştir. Sol tarafında Kızıl Mescit ve tam köşede ise Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi vardır. Vakfiyeye göre, tekkenin ayin günü, ilk zamanlar cuma ve pazartesi iken son zamanlarda yalnız cuma günü idi. Mehmet Abdün-Naff Efendi devlet kademesinde üst düzeyde çok çeşitli görevler almıştır. 1821’de Divan Kalemi’nden yükselerek Haceganlığa getirilmiştir. 1834 tarihinde vefat eden Afife Hatun’un kabri tekke civarındaki Baba Geylani Mezarlığı’nda gösterilmiş olsa da kendisine ait mezar ve şahide bulunamamıştır. Eyüp Belediyesi tarafından restore edilip 2014 yılından bu yana hanımlara özel kültür, sanat, edebiyat, tarih konulu etkinlik ve eğitim programları ile hizmet vermektedir.