Klasik müzikte yaygın olarak kullanılan ve sesin teller vasıtasıyla elde edildiği tuşlu bir çalgıdır. Dünya’da en yaygın kullanılan enstrümanlardan olup klasik müzik eğitimlerinin ana enstrümanıdır.

Piyano Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-RAMİ HASAN NAİL CANAT AKADEMİSİ