Türk Makam Müziğimizin tek üflemeli çalgısıdır. Makamların endoğru perdelerle icra edilmesine olanak sağlayan yapısı sayesinde müziğimizin en önemli çalgıları arasında yer almaktadır.

Ney Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ