(Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği)Türk Müziği Eğitimleri kültürümüzün temel sac ayakların-dan birisini oluşturmaktadır. Türk Sanat Müziği, Türk HalkMüziği ve Tasavvuf Müziği kültürel mirasımızın taşıyıcısıve temsilcisi olması sebebiyle Eyüp’ün tarihi ve manevideğerlerine yakışan sanat dalları arasında yer almakta-dır. Eyüp’ü bir huzur kenti yapma anlayışı ile bireylerinöz kültürüne özgü sanat dallarıyla yetiştirilebilmesi içinbaşlattığımız önemli bir çalışmadır. 15 yaş üstü genç veyetişkinlere yönelik açtığımız Türk Müziği Eğitimleri’ne(Türk Sanat Müziği,Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği)tüm müzikseverleri bekliyoruz.

Türk Sanat Müziği Eğitimleri Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ