Uzun sapında perdelerin bulunması sebebiyle makam müziği nazariyatının en doğru şekilde temsil edildiği mızraplı çalgımızdır.

Tanbur Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ