Kil çamurunun şekillendirilip çok yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyleoluşan tabak, çanak, vazo gibi ürünlerin genel adıdır. Elle şekil-endirme ve döküm yöntemiyle şekillendirme işlemleriyle renklendirilerek yapılan bir el sanatıdır.

Seramik Sanatı Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-CAFERPAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ