En geniş tanımıyla ebrû, kitre ya da benzeri malzemelerle kıvamı arttırılan sıvı üzerinde güneşten etkilenmeyen, asit ve benzeri yabancı maddeler içermeyen doğal boyaların serpilmesiyle elde edilen desenlerin, sıvının yüzeyine kapatılan kâğıda geçirilmesiyle gerçekleştirilen bir kâğıt bezeme sanatıdır. Soyut resim anlayışıyla sergilenmesinin dışında ebrûnun gerçek kullanım yerleri, yazı koltuk ve pervazları ile ciltlerdir. Türk ebrûsunun yapımında suda erimeyen, güneşten etkilenmeyen asit ve kazein içermeyen doğal boyalar kullanılır. Her ebrûcu, at kıllarını gül dallarına sararak kendi fırçalarını kendisi yapar. Kitre, sahlep, deniz kadayıfı gibi bir kıvam arttırıcı ile kıvamı istenen ölçüde arttırılan ve bir miktar da yapışkanlık kazandırılan su, tekne tabir edilen ve ebrûlanacak kâğıdın ebadına göre hazırlatılan bir kaba boşaltılır. Kavanozlarda bulunan ezilmiş boyaların içine kaynatılmış sığır ödü ilave edilerek suya düşen boya damlasının suyun yüzeyinde oluşan yüzey gerilimini kırıp açılması sağlanır. Bu şekilde az öd içeren boyadan yoğun öd içeren boyaya doğru istenen renkler teknedeki suya serpilerek ebrû deseni elde edilir. Son aşamada, ebrûlanacak kâğıt, hava kabarcığı bırakmayacak şekilde kaydırmadan suyun üzerine yatırılır ve teknenin kenarına sıyrılarak tekneden alınır. Eğer çiçekli ebrû ya da hatip ebrûsu yapılacaksa, önce yukarıda anlatıldığı gibi ve aynı rengin tonlarında bir battal ebrû yapılır. Üzerine çeşitli kalınlıkta tel ve iğneler kullanılarak damlatılan boyalara yine teller ve iğneler ile şekil verilmek sûretiyle hatip ya da çiçek desenleri elde edilir. Bu sergideki ebrûlar, akkase tekniği ile, yani yazının kendisinin ya da dışında kalan kısmının katı’ tekniği ile kâğıttan oyularak hazırlanan bir kalıp ile kapatılması ve ilki kalıpla kapatılmadan, ikincisi kalıp yapıştırıldıktan sonra olmak üzere, iki kere ebrûlanması sûretiyle gerçekleştirilmiştir. İkinci ebrû alındıktan sonra kalıp sökülerek yazının dışında kalan fazla kâğıt traşlanmış, yazının rengine uygun ve pistole ile sanatçı tarafından boyanmış fon mukavvasına nişasta muhallebisi ile yapıştırılarak sergilenmeye hazır hale getirilmiştir.


Ebru Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-CAFERPAŞA MEDRESESİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

-SERTARİKZADE KÜLTÜR SANAT MERKEZİ