Söyleşi
Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi
19 Şubat 2019, 19:00
TASAVVUF SOHBETLERİ

ADEM ERGÜL

İlmin irfana ve hâle dönüsmesi ciddi bir süreçtir. Islam medeniyet tarihimizde bu konuyu gündemine alan ve bu alanda müesseseler kurarak engin bir tecrübe haznesine sahip olan eğitim ocaklarına, “irfan müesseseleri” veya daha genel bir ifadeyle “tasavvuf” adı verilmiştir. Fert ve toplumun olgunlaşması, hamlıktan kurtulması, Islam, iman ve ihsanın hâl olarak yasanmasına baglıdır. Iste tasavvuf, bunu saglayacak istadada sahip bir medeniyet mektebidir. Mektebin kapısına edeble varmak ve lütufla dönmek niyetiyle...