Söyleşi
Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi
4 Aralık 2019, 18:30
İBNÜ'L-ARABİ'DEN TAVSİYELER

Prof. Dr. Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabi’nin Tavsiyeler kitabının tahlilini gerçekleştiriyor. İnsanın kendi iç dünyasındaki karmaşanın çözümlenmesinden, sosyal hayatta nasıl bir fert olması gerektiğine dair birçok konu Ekrem Demirli tarafından katılımcılara izah edilecek.