Seminer
Afife Hatun Kültür Evi
3 Kasım 2018, 13:00
30 Kasım, 2018 tarihine kadar her hafta etkinliğimiz devam edecektir.
TAHTI KADEM OKUMALARI

SEMRA BİLİCİ

Programımız, bu topraklara yabancılaşmadan, değerlerini yaşadığı dönemin gerçekleriyle yüzleşerek korumaya ve yaşatmaya çalışan uzun soluklu, kavramsal bir çalışmadır. İlk aşamasını çağdaş dönem yerli entelektüellerini okuyarak ta- mamlamıştır. Bu yılın okuma yolculuğu ise dünya çapında son yüzyıl Müslüman entelektüellerin ve akımların okunması ile devam edecektir. Seminer, kavramsal yetkinliği artmış bir zihni; ayakları vatanına basan, ufku yeryüzüne açılan bir süreci hedeflemektedir.