Köy ve kasabalarda oynanan, yöreye hasbir oyun türüdür. Halk oyunları diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel,ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel unsurdur.

Halk Oyunları Eğitimi Alabileceğiniz Kültür Sanat Merkezlerimiz:

-EYÜP KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

-Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi