Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde Sosyolog Yazar Yusuf Özkan Özburun ile gerçekleşen Düşünce Atölyesi devam ediyor. Okumayı ve okunanı müzakere ederek farklı perspektiflerden yakalamayı ve yeni düşünce metotları kazandırmayı amaçlayan düşünce atölyesine ilgi giderek artıyor.

Gazali'nin Eyyühe-l Veled (Ey oğul) adlı risalesinden gençliğe tavsiyeler okuyan Yusuf Özkan Özburun, İslam Klasikleri ve temel kavramlarıyla düşünmenin unutulduğunu, vahiyle ve kendi değerlerimizle yola çıkmayı tekrar gerçekleştirmek gerektiğini söyledi. Ey Oğul (Eyyühe-l Veled) risalesinin zamana direnen bir klasik olduğunu belirten Özburun, Gazali'nin fonksiyonelliğine değindi. 19.yy'a kadar gelen astronomi bilgilerinin değerlendirilemediğini, bazı mahzen ve mağaralarda 6 bine yakın kitabın bulunduğunu hatırlatan Yusuf Özkan Özburun "Tek yönlü bakışlar bizi geliştirmediği için çok yönlü olmalıyız. Gazali hem kalp hem de akıl üzerinde durmuştu. Hem fakih ve kelamcı hem de felsefeci ve mantıkçı idi. Ölü metinleri yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Siyasi çatışma ve savaşlardan gözümüzü açıp ilim ve irfana toplu bir şekilde yoğunlaşamıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışırken bile çok zorlanıyoruz. Irak, Suriye, Filistin, Afganistan gibi iç ve dış müdahaleler sonucu bir zamanların ilim ve irfan merkezleri şimdi hayalet şehirler olarak anılmaya başlandı" dedi.

Nasihat İnsanı Düştüğü Yerden Kaldırmaktır

Yusuf Özkan Özburun konuşmasına şöye devam etti: "Hafızalarımız bilgiler ve malumatlarla doluyor. Gazali'nin ruh ve ahlaki durumun güzelleşmesi için verdiği tavsiyeleri pek dikkate almıyoruz. Efendimizin ‘Faydasız ilimden sana sığınırım’ hadisine şerh düşerken faydasız bilginin zararları hakkında açıklamalar yapıyor. Elbetteki hem seveceğiz hem de sevileceğiz fakat bunu hayatı buharlaştırarak değil akıl ve kalbi birleştirerek yapalım. Hümanist ya da hıristiyanvari bir şekilde değil. Gazali tıpkı Osman Gazi'nin hocası Şeyh Edebali gibi çoğunlukla dua ve nasihat ediyor oğluna.Çünkü nasihat insanı düştüğü yerden kaldırmak, bir önceki durumdan yeni ve başka bir duruma geçirmektir.”