Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nde Mustafa Tatcı ile tasavvuf sohbetleri devam ediyor. Her ay farklı bir kişi ve konuyu ele alan Mustafa Tatçı bu ay erenler çerçevesinde Osman Kemal Efendi’nin hayatına değindi.

Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığından dolayı gözlerini kaybeden Osman Kemal Efendi’nin dönemin ilim ehli kişilerinden ve şairlerinden biri olduğunu kaydeden Tatçı, Osman Kemal Efendi’nin Baha Doğramacı tarafından derlenen iki kitabından pasajlar okuyup manzum şiir tahlilleri yaptı. Mustafa Tatcı, onun Kur’an hafızlığının yanısıra Mesnevi ve Fuzuli Divanını ezbere bildiğini hatırlatarak manzum eserlerinde Rus Harbi’ni anlatmasını önemli bir tarihsel vurgu olduğunu söyledi.

İlim, teslimiyet ve kader konularına da değinen Tatcı, Osman Kemal Efendi’nin Abdülhamit döneminde Amalar Medresesi’nin başına getirildiğini, medrese kapanana kadar sokak sokak dolaşarak amalara yardım topladığının herkes tarafından bilindiğini ifade etti.

Mustafa Tatcı “İnsan dertli olmalıdır. Kalbi ve beyni boşaltmadan ilim öğrenmeye kalkışan kişi kime giderse gitsin eli boş döner. İlim ve terbiye ana rahminden başlayan bir süreçtir. Allah tarafından yazılan kısmından başka insanın kendi iradesiyle yazdığı bir kader de vardır. Bu minvalde kendi kerbelasından geçemeyenler olgunluğa erişemez ki kamil insan bulmak Allah’ı bulmaktan daha zordur” dedi.