Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi, kadim dergilerin izinde yakın tarihimizin edebi ve düşünce akımlarını incelemeye devam ediyor.

Seyfettin Ünlü’nün moderatörlüğünü üstlendiği, Zafer Acar ve Aykut Nasip Kelebek’in konuşmacı olarak katıldığı bu ayki “Kadim Dergilerin İzinde” söyleşisi, Yahya Kemal’in çıkardığı Dergah Dergisi ve o dönemin edebi ve fikir akımları üzerinden devam etti.

Yahya Kemal ve 42 sayı çıkan Dergah Dergisi’nin amacı, sanat anlayışı ve temsil ettiği akım üzerine açıklamalar yapan Aykut Nasip Kelebek, derginin 1921- 1923 yılları arasındaki Milli Mücadele ve kültür buhranının yaşandığı bir dönemde çıkmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Derginin temsil ettiği Türkçülük akımının ırkçı bir anlayışla değil İslam ve Anadolu kültürüyle kaynaşmış bir şekilde savunulduğunu belirten Nasip Kelebek, savaş ve işgal altında olan ülkemizde Anadolu’yu elde tutabilmek için bu akımın ön plana çıkmasının sosyolojik açıdan beklenebilir bir durum olduğunu söyledi.

Kelebek “Dergah Dergisi bulunduğu konum itibarıyla Tanzimat, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi yazarlarının işlek yeri haline geliyor. Yahya Kemal dergiyi özellikle nesir ve resim ve konusunda ön plana çıkartıyor. Sanat sanat içindir anlayışını benimseyen Servet-i Fünun’dan Milli Mücadeleye muhalif önemli birkaç yazarla mecmua üzerinden mücadele eden Dergah, eleştiri alanında da ciddi yazılar yayınlıyor. Osmanlının son döneminde İslam Medeniyeti ve Kültürü üzerinde yazılar kaleme alıp bütünlüğün bozulmaması için çabalayan meşhur yazarlar, Cumhuriyete geçildiğinde ani bir değişime tutularak bir anda nasıl inkılapları savunan yazılar yayınladılar bu konu üzerinde özel çalışmalar yapılması gerekir” dedi.

İkinciye Yeniye Kapı Açtılar

Programda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki dergilerden yola çıkılarak söyleşilerin kültür ve medeniyet mirasımızı tanımak amacıyla devam edeceğini söyleyen Moderatör Seyfettin Ünlü, ileriki aşamalarda dergilerden oluşan bir sergi açılacağının duyurusunu yaptı. Yaya Kemal’in şiir ve sanat anlayışını inceleyen Zafer Acar’sa dönemin dergilerinde kalem tutan yazar ve şairlerin üstlendiği tarihi rollere değindi. Zafer Acar “ Yahya Kemal estetik ve sanat üstadı olarak anılıyordu. O ve Dergah özellikle şiirde sadeliği esas aldılar. Yüzü hem Batıya hem de Doğuya dönüktür. Bu gün bile Dergah’taki kaleme alınan makale ve şiirlerin çoğunu Osmanlıca bildiğimiz takdirde zorlanmadan okuyabiliyoruz. Şiirdeki hece ölçüsüne büyük önem veriyorlar ve bunu teşvik ediyorlar. Her sayıda mutlaka heceyle yazılan şiirlerin varlığını görüyoruz. Dikkat çeken başka bir olaysa savaş ve baskı durumunda bile şiirlerinde karamsar ya da bohem bir tarz görülmüyor. Ahmet Haşim’in şiirde mana üzerine yazdığı makaleler ikinci yeniyle beraber bugünkü modern şiirin ölçüt kabul ettiği esaslar haline gelmiştir” dedi.