Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi söyleşilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkez’inde düzenlenen ‘’İrfan Sohetleri’’ programında Mustafa Tatcı Türk Tasavvuf edebiyatı ile ilgili söyleşi yaptı. Türk Tasavvuf Edebiyatı, esasen Yunus Emre’den ibarettir. Yunus’un anlaşılması demek, Türkçenin, tasavvuf dilinin ve topyekün tasavvufi düşüncenin anlaşılması demektir. Çünkü Yunus, İslam’ın derinliği, Türkçe’nin de inceliğidir.