Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi her dönem yaptığı çalışmalarda programların kalitesini ve verimliliğini artırmaya devam ediyor. Merkezde bu hafta Senai Demirci ile başlayan "Kuran Atölyesi" ilk programını gerçekleştirdi.

Kuran'ın, insan fıtratının alt yapısını izleyerek konuşan bir sesleniş olduğunu, meallerin ötesinde, meallerin söyleyebildiğinden daha sıcak, daha diri bir hitap olduğunu ifade eden Senai Demirci, mealin çağrışımından Kuran’ın ana sesine ulaştıracak yeni ve geniş bir yolun mümkün olduğunu belirtti.

Kuran Atölyesi çalışmalarını 5 yıldır yürüten ve bunun bir mezuniyeti olmadığını dile getiren Demirci, ”Meselemiz Kuran'dır. Allah'la buluşacağız. Peki onunla bulaşacağımız zaman onun sözlerini anlamadan buluşmak utanılacak bir durum değil mi? Bu sebeple ilk önce Kuran'ı anlamamız gerekiyor. Biz hoca talebe ilişkisi üzerinden gitmiyoruz. Hocamız Kuran'dır, bizler de talebeyiz. Ücretsiz yürüttüğümüz bu çalışmada bedel olarak devamlılık istiyoruz sadece. Allah Kuran'da hata yapabilenlere hitap ediyor. Bu yüzden bizi “Hz.İnsan” yapan, hatamızı bilip tövbe etmemizdir.” dedi.

VAHYİN SESLERİNİ HAYATIN İÇİNDE ARAMAMIZ GEREKİYOR

Sahabelerden Suheyb Rumi'nin, Bilal Habeşi'nin ve Selmanı Farisi'nin çok önemli roller üstlendiğini anlatan Demirci, Suheyb Rumi'nin Anadolu'dan, Bilal Habeşi'nin Afrika'dan Salman Farisi'nin de İran'dan yola çıkıp Mekke'ye gitme sebepleri üzerinde durdu.

Demirci, ”Mekke'nin saygı değer isimlerinden olan Ebul Hakem (Amr bin Hişam) vahiyden sonra Ebu Cehil diye anılmaya başlanmıştı. Çünkü köle olan Habeşli Bilal Kuran'ı anlamış ve iman etmişti ama Amr bin Hişam anlamamıştı. Üçünün de ana dili arapça değildi. Kuran'ı arapça bilmiyoruz diye anlamıyoruz cümlesi bahanemiz oluyor sadece. Allah ilk önce “Ey İnsanlar, sonra Ey Ademin evlatları, sonra da Ey İman edenler” diye hitap ediyor bize. Bazen nankörlük bazen şükreden, bazen günah, bazen sevap işleyen, bazen küfre düşüp tekrar iman eden bizlere. Çünkü insan Allah'ın ümididir. Allah biz kullarıyla ümidimiz kesilmesin diye Kuran'la konuşuyor. Kuran'la doğrudan muhatap olduğumuzda başvurduğumuz kaynak mealdir. Ama meal sonradan çizilmiş bir yol ve yöntemdir. Meal Kuran'ın ana sesi değildir. Kuran'ın ana sesi Arapça da değildir. Kuran “Rab”çadır. Biz buna Kuranca diyoruz. Arapça ana ses olsaydı mekkeli müşrikler diye bir kavram olmazdı. Mealler Kuran'ın mesajı hakkında bilgi verir. Tıpkı anne sütü sadece annenin göğsünden emildiği gibi Kuran da anlaşılmak için hayat istiyor insandan. Vahyin seslerini karşılık olarak hayatın içinde aramamız gerekiyor." şeklinde konuştu.