EYÜPSULTAN BELEDİYESİ

İMH Günışığı Derneği & UWC (Dünya Karikatüristler Birliği)

DÜNYA 5’DEN BÜYÜKTÜR” KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONUSU : Dünya’da siyasi, ekonomik ve askeri alanda gücü elinde bulunduran devletlerin, geri kalan diğer devletlere karşı her konuda hak ve adaletten yoksun, sadece kendi çıkarlarını düşünerek hareket ediyor olmaları. Bu durumun Dünya’daki insan haklarına aykırı tüm olayların, ekseriyetle halkı Müslüman olan devletlerdeki zulüm ve insanlık dışı olayların ardında bu adaletsiz tutumun yatıyor olması. Özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin veto hakkına sahip 5 daimi ülkenin bu haksızlığa göz yuman tavırlarına dikkat çekmek. Hak ve adaletin büyüklük-küçüklük, güçlü-zayıf vb durumlardan bağımsız olarak; herkes için eşit olduğunu vurgulamak. “Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü” olduğu bir dünyanın oluşmasına katkı sağlamak.

TÜRÜ : Karikatür yarışması

AMACI : Ortaokul ve Liselerde eğitim gören gizli karikatüristleri keşfetmek, karikatüre olan ilgiyi pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek, gençlere meslek edindirmek amacıyla ve:

Uzun yıllardır dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iç savaşlar, oluşan mülteci dramları vb gibi insanlık dışı olayları kayıtsızca izleyen, hatta oluşan bu durumdan menfaat edinmeye çalışan güçlü devletlerin tavırlarına bir “hayır”, tutumlarına bir “dur” diyen kalbi “sevgi” dolu, vicdanı “haktan yana” gençleri çizgi ile buluşturmak. Asırlar boyunca dünyada adaletin bayraktarlığını yapan atalarımız gibi günümüzde de Türkiye bu konuda haklı bir tutum ve tavır sergiliyor.

İşte bu nedenlerle bu yıl ikincisi yapılacak olan karikatür yarışmamızın konusu: “DÜNYA 5’DEN BÜYÜKTÜR”dür.

KAPSAMI : İstanbul’daki ortaokul, lise ve dengi resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencileri.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya İstanbul’daki resmi ve özel okullarda eğitim ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

 • Yarışma ortaokul 5 - 8 inci sınıflar ve lise ve dengi okulların 9 - 12 inci sınıfları olmak üzere iki kategori de yapılacaktır.

 • Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.

 • Her öğrenci yarışmaya en fazla üç eserle katılacaktır.

 • Karikatürler en küçük A4 (21x30 cm), en büyük A3 (30x42 cm) ebadındaki resim kâğıtlarına çizilmelidir.

 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

 • Karikatürlerin aslı (orijinali) ve katılım formu okulun resmi yazısı ekinde, elden, posta veya kargo aracılığı ile yarışma sekretaryasına teslim edecektir.

 • Katılımcılar Eyüpsultan Belediyesi resmi internet sitesi http://kultursanat.eyupsultan.bel.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” nu doldurmak ve karikatürü PDF veya JPEG (resim) formatında yüklemek suretiyle de başvuru yapabilirler. Ancak, sıralamaya giren veya sergilenmeye değer görülen karikatürlerin aslı (orijinali) ve Başvuru Formu yarışma sekretaryasına teslim edilecektir. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

 • Teslim tarihinden sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak sergilenmeye değer görülenler sergiye dahil edilecektir.

 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.

 • Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.

 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir.

Tablo-1 Etiket

İLİ / İLÇE

Eserin Adı

Öğrencinin:

Adı ve soyadı:

Sınıfı / Cinsiyeti:

Okulun:

Adı:

Adresi:

Telefonu:

e-posta:

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

 • Karikatürlerin basım, yayın, sergileme ve telif hakları Eyüsultan Belediyesi’ne ait olacaktır.

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Eyüpsultan Belediyesi’ne aittir.

 • Yarışmaya katılan eserler Eyüpsultan Belediyesi arşivinde kalacaktır. Yazılı olarak talep edilmesi halinde eser sahibine iade edilebilecektir.

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Eyüpsultan Belediyesi sorumlu değildir.

 • Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Eyüpsultan Belediyesi’ne yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

YARIŞMA TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi : 13 Kasım 2018 Salı Eserlerin Son Teslim Tarihi : 04 Ocak 2019 Cuma Seçici Kurul Değerlendirmesi : 14-18 Ocak 2019

Ödül Törenin Düzenlenmesi : 27 Şubat 2019 Çarşamba

Karikatürlerin Sergilenmesi : 04 Mart 2019 Pazartesi – 10 Mart 2019 Pazar

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından tablo-2 deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her iki kategoride finale kalan üç eser ile 4 ve 5 incilere mansiyon ödülü verilecektir.

 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Günışığı Derneği yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendireme Kriterleri

Karikatürlerin Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10

En fazla 20

1- Amaca uygunluk ilgili değerleri karikatür ile ifade edebilme

2- Karikatürde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu

3- Karikatürdeki yaratıcılık

4- Karikatürün görselliği

5- Karikatürün çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği,

TOPLAM

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Ahmet ALTAY Karikatürist, UWC (Dünya Karikatüristler Birliği) Bşk.

 • Turan DERTLİ Karikatürist

 • Murat YILMAZ Karikatürist

 • Turgut YILMAZ Karikatürist

 • Asım GÜLTEKİN Cafcaf Dergisi Kurucusu / Eğitimci-Yazar

Not: Herhangi bir olumsuz durumda jüri üyeleri isimleri yenileriyle değişebilir.

ÖDÜLLER

 • Ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı belirlenecek olan birinci, ikinci, üçüncüler ve mansiyon olmak üzere, bu öğrencilerin eğitim gördüğü okullara tablo-3 deki ödüller verilecektir.

Tablo-3 Ödüler

Derece

Öğrenciye Verilecek Ödülü

Okula Verilecek Ödül

Birincilik

Wacom Intuos Pro (S) Small Grafik Tablet (PTH-

451-ENES)

Birincilik Plaketi

İkincilik

Wacom Intuos Draw Mavi (CTL-490DB-N)

İkincilik Plaketi

Üçüncülük

Karikatür Çizim Seti (500 TL’lik)

Üçüncülük Plaketi

Mansiyon

Karikatür Çizim Seti (200 TL’lik) (3 adet)

Teşekkür Plaketi

(Karikatür Çizim Seti: Eskiz Kağıdı, Kurşun Kalem, Silgi, Resim Kağıdı, Çini Mürekkebi, Mürekkepli Çizim Kalem, Cetvel ve Gönye, Daksil, Fırça (2 ve 8 nolu), Suluboya vb.)

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU

Yarışma sonuçları kultursanat.eyupsultan.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER

 • Katılımcı tarafından imzalanmış “Fotoğraflı Başvuru Formu”

 • Katılımcı tarafından gönderilen A4 veya A3 formatında eserin aslı (orijinali)

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

 • Eserler en geç 01 Mart 2019 Cuma günü saat 17:00’de Eyüpsultan Belediyesi yarışma sekretaryasına kapalı zarf içerisinde elden, posta veya kargo aracılığı ile teslim edilmelidir.

 • Kargo ücreti gönderene aittir.

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ

Ödül töreninin yeri ve saati Eyüpsultan Belediyesi kultursanat.eyupsultan.bel.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca, katılımcılara resmi yazı ile bildirilecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü

İletişim için:

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Müdürlüğü

Nişanca Mah., Eyüp Sultan Bulvarı No:72 Eyüpsultan İSTANBUL

Telefon : 0212 444 30 00

e-posta : kultur@eyupsultan.bel.tr

Online başvurunun haricinde eserlerin aslı (orijinali) ve Başvuru Formu elden, posta ve kargo yoluyla Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmelidir.

Başvuru Formunu Buradan İndirebilirsiniz