BAŞVURU FORMU BİLGİLENDİRME YAZISININ ALTINDA YER ALMAKTADIR. KATILIM ŞARTLARINI ONAYLADIĞINIZDA FORMA ULAŞABİLİRSİNİZ.

ŞEHİR VE MEDENİYET OKULU'NA DAİR BİLGİLER

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Araştırma Merkezi (EYSAM) tarafından, üniversitede eğitim gören veya akademik kariyerini sürdüren, aktif olarak mesleğini icra etmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu 2022-2023 sezonu 2. Eğitim Dönemi kayıtları başladı.

Kayıtlar 11 Mart - 20 Mart 2023 tarihleri arasında alınacak.

Programa dahil olacak olan öğrenciler, online başvurularını yaptıktan sonra gerçekleşen mülakatlar sonucu kendileri için uygun olacak atölyelere yönlendirilecekler.

ÇALIŞMALAR 7 ATÖLYEDE SÜRDÜRÜLECEK

Öğrenciler, atölye ve seminer programları sonucunda kavuştukları genel yeterlilik sayesinde şehir üzerinde düşünme, analiz etme, raporlama, çözüm ve geliştirme odaklı proje tasarımlarında bulunma ve makaleler kaleme alma niteliğine kavuşuyorlar.

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde, her atölyede 15 öğrenci olacak şekilde 7 atölye yer alacak. Eğitim programı 3 aylık periyodlarla sürdürülecek. Atölye çalışmaları ise şu şekilde gerçekleşecektir: Revnakoğlu Arşivlerinde Eyüpsultan (Prof. Dr. Mustafa Koç), Mimari Yapılar Nasıl Okunur (Prof. Dr. Nuray Özaslan), Şehir Okumaları (Prof. Dr. Haşim Şahin), Şehir Estetiği Atölyesi (Prof. Dr. Aynur Can), Şehir Yönetimi Atölyesi (Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit) Mimari Fotoğrafçılığı (Doç. Dr. Aras Neftçi), Kentsel Tasarım Atölyesi (Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek)

ŞEHİR VE MEDENİYET OKULU NEDİR?

Türkiye’de ilk defa yerel yönetimler alanında perspektifli ve sürdürülebilir, şehir ve medeniyete dair atölye çalışmalarını içeren Şehir ve Medeniyet Okulu; şehri, şehirciliği ve şehirliliği içeren konuların katılımcı öğrencilerin birer akademik danışman rehberliğinde çok yönlü analizinin ve bunu takiben sorun çözme yahut geliştirme tekliflerinde bulunmasını sağladıkları entegre bir eğitim programıdır.

Şehir Yönetimi Atölyesi - Doç Dr. Burak Hamza Eryiğit

Doç Dr. Burak Hamza Eryiğit yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Şehir Yönetimi Atölyesi’ nde Yerel Yönetim’de yaşanan değişimler, şehir yönetimine yönelik yaklaşımlar, kent idaresine dair projeksiyonlar ele alınacak, alternatif projeler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

Kentsel Tasarım Atölyesi - Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek

Erdemli ve yaşanılabilir bir şehrin nasıl inşa edileceği sorusuna cevap arayan Kentsel Tasarım Atölyesi’nde kent mimarisi ve mekânlarına yönelik tasarımların incelikleri, yaşanabilir ve insani şehirlerin oluşumunda planlama ve müdahalelerin nasıl olması gerektiğine dair yaklaşım ve perspektiflerin değerlendirilmesi ve alternatif tasarım projeksiyonları üzerine çalışmalar yürütülecektir.

Şehir Estetiği Atölyesi - Prof. Dr. Aynur Can

Şehri, şehirciliği, ve şehirliliği medeniyetimizin kadim mirasından yola çıkarak, ele alan Şehir Estetiği Atölyesi’nde şehre estetik katan unsurların neler olduğu, bir şehrin zarafet ve letafet unsurlarının nasıl inşa edildiğine dair insan ve mekan unsurlarından hareketle örneklerin ele alınacağı ve alternatif projeksiyonların geliştirileceği çalışmalar yürütülecektir.

Kent Okumaları - Prof. Dr. Haşim Şahin

Eyüpsultan Tarihi ve Kültürü ile alakalı derslerin ve çalışmaların yer aldığı, saha gezilerinin yapılıp Eyüpsultan’ ın dini, sosyal ve kültürel yapılarını insan unsuruyla ele alındığı Eyüpsultan Tarihi ve Kültürü Atölyesi Prof. Dr. Haşim Şahin yönetiminde gerçekleştirilmektedir.

Revnakoğlu Arşivlerinde Eyüpsultan - Prof. Dr. Mustafa Koç

Özellikle geç Osmanlı ve erken dönem cumhuriyet İstanbul’u üzerine eşsiz bilgiler ihtiva eden Cemaleddin Server Revnakoğlu arşivlerinden hareketle Eyüpsultan’ın iç tarihine yolculuklar yapılacak ve kadim şehir kültürünü var eden insan-mekân unsurları arasındaki bağlar Prof. Dr. Mustafa Koç yönetiminde gösterilecektir.

Mimari Yapılar Nasıl Okunur? - Prof. Dr. Nuray Özaslan

Her mimari tasarımın bir tarihi ve bir karakteri vardır. Yapıyı tasarlayanın veya kullananın hayallerini, ihtiyaçlarını, kaygılarını ve heveslerini yansıtır. Bu atölyede, Eyüpsultan özelinde farklı dönemlere ait yapıların ayırt edici özellikleri incelenecek; bir binayı tanımlamak ve tarihsel bağlamı içinde değerlendirmek için gerekli ölçütlerin neler olduğuna dair bilgiler verilecektir.

Mimari Fotoğrafçılık – Doç. Dr. Aras Neftçi

Fotoğraf çekim tekniklerini ve mimari özellikleri birarada değerlendirerek yapıların kimi zaman iç kimi zaman dış unsurlarını fotoğrafa yansıtmaktır.

Mimari fotoğrafçılığının, sanatsal yönü olduğu kadar binaları belgelemek ve geleceğe yönelik kayıtlar oluşturmak bakımından da oldukça önemli bir fonksiyonu vardır.

Bu atölyede, Doç. Dr. Aras Neftçi'nin yönetiminde hem fotoğraf tekniğine dair bilgilerin artırılması hem de fotoğrafçılığın özel alanlarından biri olan Mimari Fotoğrafçılığa dair yetkinliklerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Şehir Yönetimi Atölyesi - Doç Dr. Burak Hamza Eryiğit

(Cumartesi 13:00-15:00)


Kentsel Tasarım Atölyesi - Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek

(Cumartesi 11:00-13:00)


Şehir Estetiği Atölyesi - Prof. Dr. Aynur Can

(Cumartesi 14:00-16:00)


Kent Okumaları - Prof. Dr. Haşim Şahin

(Pazar 13:00-15:00)


Revnakoğlu Arşivlerinde Eyüpsultan - Prof. Dr. Mustafa Koç

(Cumartesi 15:00-17:00)


Mimari Yapılar Nasıl Okunur? - Prof. Dr. Nuray Özaslan

(Cumartesi 10:00-12:00)


Mimari Fotoğrafçılık – Doç. Dr. Aras Neftçi

(Atölye Nisan Ayında Eğitime Başlayacaktır)