Zeynep Özbek, klasik kaynaklardan yapılan okumalarla, peygamber efendimiz ve ashabının hayatından çıkarılması dersleri Afife Hatun Kültür Evi’nde dinleyicilere aktardı.

Dünyaya bakışımızdan, yaşantılarımıza, felsefemizden aklımıza, fikrimize, gönlümüze İslam ışığı ekseninde dinleyicilere fertten topluma, toplumdan devlete, İslam tarihinin önemli konularından Medine dönemini görsel sunumlarla değerlendirdi.

Mekke döneminden sonra şehir ve toplum hayatında büyük değişikler yaşayan ilk Müslümanların, Medine dönemine geçiş ve Medine dönemindeki İslam’ın nasıl inşa olduğunu anlattı. Mekke dönemindeki birbirine küs olan birbiriyle savaşan kabilelerin nasıl aşama kaydettiği Hristiyan, Yahudi ve Münafıkların peygamber ve Müslümanlara nasıl zorluklar çıkardığına değindi. İncil ve Tevrat’ta müjdelenen son peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v) ‘ya inanan Hristiyan ve Yahudilerle önce inanıp sonra ihanet eden Mekkelilerin arasında geçen olaylarına değindi.