Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ile Türk Musikisi’nin seçkin eserlerinden örnekler sunulan Meşk programı Caferpaşa Kültür Sanat Merkezinde başladı.

Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen musiki sohbeti ve meşk'in icra edildiği etkinliğin ilk programında Ubeydullah Sezikli ve ekibi, semah kültürüne değindi. Semahın sadece semazenin dönüp durmasından ibaret görsel bir şölen olmadığını, semahta zikir yapıldığını hatırlatan Ubeydullah Sezikli, semahı gösteriye çevirmenin yanlış bir davranış olduğunu söyledi.

Bugünkü kabul edilen formlardan biri olan mevlevi ayinlerindeki semahın diğerlerinden farklı olarak 15'inci yy'da Ahi Çelebi'yle gelen, sistemleştirilmiş ve kurumsallaştırılmış bir form olduğunu belirten Sezikli, "Semah zamanla farklı anlamlar ve içerikler kazanmış bir formdur. Semah meclisleri ve sufiler hicri 2 ve 3'üncü yy'ın sonlarında farklı içeriklerle kültürünü devam ettiriyordu. Hatta Peygamber efendimiz döneminde de olduğu iddia ediliyor fakat o zamanki semah, meşk usulünce yapılıyordu. Diğer açıdan semahta zikir yapılıyor ve zikir, ibadetlerden bir parçadır. Dolayısıyla semah ticari, siyasi ve ideolojik bir faaliyete engaje edilmemelidir. Çünkü o Allah ve Rasulüne ulaşma yollarından bir yoldur." dedi.