Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’nde Türk Müziği’ne yapılan tarihi yolculuklar devam ediyor. Geçmişin sesini günümüze taşıyarak güncel yorumlarla desteklenen programda “Taş Plaklarda Bahar” teması işlendi.

Süresi 3 buçuk dakikayla sınırlanmış taş plakların kayıt esnasındaki düetle beraber yapılan söz ve müziğin, dönemin şartlarından kaynaklanan zorluklarını anlatan ikili, 1950 ve sonrasındaki ses sanatçıların eserlerinden bahar, neşe ve hüzün konusunu içeren örnekler verdi. Güzel okuyuşların sanatta karakter belirtisi olduğunu, sanatçılardaki üslupların eserin rengini belli ettiğini vurgulayan Cemal Ünlü ve Aziz Şenol Filiz, Taş Plaklarda kullanılan müzik aleti Mandolin ’in ilk kayıtlarını dinletti.

Keman Sesli Kadın olarak tanınan 3 buçuk oktav sesiyle klasik ve çağdaş müziğin en zor eserlerinde tiz sesin nadide örneklerini veren Sabite Tur Gülerman’ın üslubuna değinilen dinletide Gülerman’ın eğitiminde bestekar ve eğitmen Eyüplü Ali Rıza Şengel’in (Eyyubi Ali Rıza Şengel) rolüne değinildi. Eserlerin tarihçesi ve hatırlarından da bahsedildiği programda Nedime ve Münevver Birses kardeşlerden, Münir Nurettin Selçuk, Arif Sami Toker, Mualla Mukadder ve Neveser Kökdeş’ten Köçekçe, Nişaburek, Saba, Nihavend, Hicazkar ve Huseyniaşiran makamından şarkı örnekleri verildi.