Eyüp Genç Akademi’nin “Tarihi Yeniden Düşünmek” adlı programının bu haftaki konuğu Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan oldu. Turan akademideki konuşmasında “Selçuklu Devri Tarihçiliği ve Tarih Yazımı” konusunu işledi.

Dünya tarihinin en büyük olaylarından birincisinin İslamiyetin Doğuşu ikincisinin ise Türklerin İslamı kabul edişi olduğunu ifade eden Refik Turan, tarihçilik alanında yetkin kabul edilen isimlerin aynı görüşte olduğunu, Roma, Osmanlı ve Birleşik Krallık olmak üzere 3 büyük imparatorluğun hala etkilerinin devam ettiğini söyledi. Tarihteki olay ve olgu kavramları arasındaki farka değinen Refik Turan, ilk vahyin gelişini olay, İslamiyet’in yayılışını ise olgu çerçevesinde ele aldı.

13. yüzyılın Dünya Ticaret Merkezi: Anadolu

Ahilik kültürünün 800 yıldır süregelen bir uygulama olduğunu fakat bunun hakkıyla işlenip anlatılamadığını vurgulayan Refik Turan, “13.yy’da Türkler Anadolu’da en müreffeh zamanını yaşadı. Fransa ve İngiltere’yle arasındaki ekonomik güç kıyaslanmayacak derecedeydi. Anadolu’da bulunan 200’ün üstünde kervansarayın aynı zamanda karakol ve ticaret merkezleri olarak kullanıldığını biliyoruz. Tüccarların kendilerinden kaynaklanan sorunlar dışında mallarına gelen zararlar Gazneli Mahmut tarafından çıkartılan fermanla garanti altına alınmıştı. Bu açıdan bakıldığında ilk sigortacılık sistemini kuran Selçuklulardır. Dünya Ticaret Merkezi 13. yüzyılda Anadolu’ydu. Fakat buna rağmen asırlarca dünyayı etkileyen ve 200 yıl süren İslam Coğrafyası ve Haçlı Seferlerini anlatan donanımlı ve detaylı bir kitabımız hala yok. Osmanlı Devleti belgeci ve sistematik bir yapısı vardı ama Selçukluların yoktu. Bu yüzden bazı konularda sıkıntı çekiliyor. Kayıt ve belgelerin Moğol istilasında kaybedildiği söylense de bir kısmının saklanmış olma olasılığı hala devam ediyor” dedi.