Eyüp Belediyesi Simurg Genç Akademi ile beraber yürüttüğü Tarihi Yeniden Düşünmek adlı program devam ediyor.

Kara Süleyman Tekkesinde Eyüp Genç Akademi çalışmaları altında yapılan Tarihi Yeniden Düşünmek adlı programın ikinci haftasında Prof. Dr. Tahsin Güngör, “Dünya Tarih Düşüncesi ve Yazıcılığı” üzerine sunum yaptı.

Osmanlı ve Batı Düşüncesi üzerine akademik ve sosyolojik araştırmalarıyla tanınan 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tahsin Güngör, dünya tarihi kavramının kökenleri ve içerdiği anlamları ele aldı. Dünya tarihinin geçirdiği evreleri ve tarihsel bir olgu olarak milat kavramı üzerinde duran Tahsin Güngör sunumuna, Avrupa’daki İslam Medeniyetine yönelik çalışmalardan örnekler vererek devam etti.

Dünya, görüş anlamanı içerir

Dünya kelimesine değinen Güngör, “Uluslararası literatürde kelimelerin hermeneutik (felsefi yaklaşımda yorumlama) açıdan değerlendirilmesi sonucu dünya ‘görüş’ anlamını içeriyor. Ve her dünya tarihi yazarı aslında kendi görüşü üzerine bir eser ortaya çıkarıyor. Yani her yazar bağlı bulunduğu düşünce dünyasından ve görmek istediği pencereden bakıyor olaylara. Bu açıdan baktığımızda dünya tarihi çalışmaları dönem ve yazar incelemesinden ayrı düşünülemez. Yaşadıkları ve içinde bulunduğu güç merkezleri ve konjonktürler dikkate alınmadan sağlıklı bir inceleme ortaya çıkmaz” dedi.

İkinci buluşma 26 Ocak Salı günü

Fransız İhtilali öncesindeki Aydınlanma Dönemi’nin asıl başlangıcı sayılan Batı literatürünün örneklerini açıklayan Güngör, İslam Medeniyetinin Avrupa Medeniyeti üzerindeki etkisine de değinerek 18. yy ve sonrasında Avrupa’nın İslam ve İslam Geleneğine bakışını yazılı eserler üzerinden anlattı. Prof. Dr. Tahsin Güngör “Dünya Tarih Düşüncesi ve Yazıcılığı” sunumuna 26 Ocak Salı günü devam edecek.

Yalnızca kayıtlı katılımcılara yönelik olan etkinlik programı için irtibat numarası 0212 612 95 54