Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Özer Özel’in Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde verdiği Tambur dersleri büyük ilgi görüyor

Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde Özer Özel tarafından verilen tambur derslerine Eyüplüler büyük ilgi gösteriyor. Farklı yaş gruplarından öğrencilerinin olduğunu belirten Özer Özel, gelen kursiyerlerin yaş, nitelik ve öğrenim durumlarının öğrenme sürecini etkilediğini söyledi.

Özel, “Sadece yetişkin bireyler değil yaş olarak küçük talebelerimde var. Bu çocuklarda Türk sanatlarının etkisini, kendi yaşıtlarının birkaç yaş üstünde davranışlar olarak gözlemliyoruz. Bu saz onların konuşmalarına, davranışlarına ve insani ilişkilerine çok büyük katkı sağlıyor” dedi.

Özer Özel, tambur hakkında gerçekleştirdiğimiz sohbette şunları söyledi:

Kültürümüze uygun müzikleri sevdirmek

“Derslerdeki amacımız tamburu öğretmenin yanı sıra estetik duyumu mümkün olduğunca iyileştirmeye çalışmak. Günümüzde çok çeşitli müzikler var. Başka kültürlere ait müziklerde dinliyoruz, bunlara hayatımızın her yerinde rastlıyoruz. Bizim amacımız ise bunların içinden sıyrılıp milli olanı, güzel olanı ve estetik olanı seçebilmek, kendi kültürümüze uygun müzikleri sevdirmek ve estetik duyuma katkı sağlamak.

İnsan sesinin taklidini yapan bir enstrüman

Tamburun özelliklerinden biri de insan fizyolojisi ve ergonomisine en yakın sazlardan birisi olması. Boyun ağrısı ve kol ağrısı en az duyulan sazlardan birisi. İnsan sesinin birebir taklidini yapan bir enstrüman. Ben bu sazı yirmi altı senedir öğretiyorum. Yirmi altı senelik bir birikimi, buraya gelen kursiyerlere cimrilik yapmadan ihtiyaçları düzeyinde veriyorum. Elbette tüm sazlar gibi bu sazda da sadece öğretmenin nitelikleri değil kursiyerin kendi özverisi de gerekiyor. Burada ders alan kursiyerler boş kalan vakitlerini bu saz ile değerlendirip sazla derinden bir bağ kurmaları gerekir.”

Kursiyerlerden teşekkür

Kursiyerler de tamburla buluşmanın kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirtirken, derslerin de önemli bir isim tarafından veriliyor olmasına dikkat çekti. Kursiyerler ayrıca, Eyüp Belediyesi ve Başkan Remzi Aydın’ın geleneksel Türk sanatlarının unutulmaması, gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı bu tür çalışmalar adına teşekkür etti.