Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde şair Emrah Ayhan'la gerçekleşen Kelime Ağacı gençlerin yoğun katılımı ile devam ediyor. Kelime Ağacı'nda bu hafta Asr, Ve, İnsan, Hüsran, İman, Salih, Tavsiye, Amel, Hak, Sabır kelimelerinin etimolojik kökenleri ve anlamları üzerinde duruldu.

Kur'andaki bir çok ayette bulunan "ve" edatının atıf yapmak, yemin etmek ve düşünmek manasını içerdiğini belirten Emrah Ayhan, Naziat Suresi, Tarık Suresi, Buruc Suresi, Fecr Suresi, Duha Suresi, Gamer Suresi ve Şems Suresi’ndeki ayetlerden örnekler vererek " ve" edatı üzerinde durdu.

"Batmak üzere yükselen yıldızlar, gece vakti parlayan yıldızlar, aydınlık veren parlaklık, güneşin ışığını yansıtan ay, yeryüzüne yemin olsun, karanlığa ve gündüze yemin olsun ve and olsun yakalanmadan akıp giden zamana"ayetleri minvalinde atıf yapılan cümleleri açıklığa kavuşturdu. Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (SAV) bir anlamda Kuran'ın yürüyen tefsiri olduğunu, ayetleri nüzul sebebiyle ele alındığı zaman anlama daha açık bir şekilde ulaşıldığını vurgulayan Ayhan, "Çağımızın handikaplarından biri de her şeyi kitaplardan öğrenmeye çalışmak. Her yere saat asıyoruz, saat koyuyoruz. Vakitleri güneşten aydan ya da havadan bilemiyoruz artık. Allah "oku" emriyle üç tür okumadan bahsediyor. Kainatı okumak, kendimizi okumak, gündüz ve geceyi okumak. Medeniyetimizin yıldızlar ve gökyüzü ile ilgili birçok araştırması ve pratiği vardı. Dedelerimiz oku emrinin bir kısmını, Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Kırşehir Valisi Nureddin Cibril Bin Cacabey tarafından dünyada ilk olan rasathaneyi açarak gerçekleştirmiş oldu. Ve o Cacabey Gökbilim Medresesi’ndeki rasathanenin sütunlarında 2005 yılında keşfedilen 10. gezegenin çizimi vardı. Hem dini ilimler hem de fen ilmi okutulan bir medreseydi. Çünkü onlar inandığı dine iman ve mantık ekseninden bakmayı biliyorlardı. Bizlere düşen zamanın süvarisi olmak atlısı değil. Zaman bizim sırtımıza değil biz onun sırtına binmeliyiz. Zaman kendisini okuyabilenler için çok önemli bir muallimdir" dedi.