Afife Hatun Kültür Evi’nde kadınlara yönelik olarak düzenlenen seminer programlarından Zeynep Özbek ile İslam Tarihi Okumaları devam ediyor. Bakara suresini okuyup yorumlayarak seminerine devam eden Özbek, bu hafta”Hz. Safiyye’nin Hayatı” hakkında bilgiler verdi.

Zeynep Özbek, Hz. Safiyye’nin yahudi kavimlerinden Nadiroğulları kabile reisinin kızı olması ve yine önemli iki adam olan hem şair hem komutan Selam İbn-i Mişkem ve komutan Kinane İbn-i Ebi Hukayk’ın eşi olmasının getirdiği seçkin konumundan sonra Müslümanlığı tercih edişini anlattı. Özbek, Zeynebin Müslüman olmasının ardından son elçi ve Rasul Hz. Muhammed Mustafa ile evlilik sürecinde yaşadığı olaylara değindi.

İlahiyatçı Zeynep Özbek konuşmasını şöyle sürdürdü: Asıl adı Zeynep olan Hz. Safiyye Nadiroğullarının kabile reisi Huyevy b. Ahtab’ın kızıdır. Fakat Zeynepin Hayber savaşında esir olarak Resullah’ın hissesine düşmesi ve Arabistan’da reislere ya da hükümdarlara düşen ganimet hissesine “Safiyye” denilmesi sebebiyle ismi bu şekilde kalmıştır. Müslüman olduktan sonra Efendimizin eşleri Hz. Aişe, Hz. Zeynep ve bir cariye tarafından önceden yahudi olması bahane edilerek aşağılanınca Efendimiz “Niçin benim dedem Harun a.s, amcam Musa a.s, eşim de Muhammed (sav) demedin” diye eşini onure etmiştir. Çünkü Kuranda geçtiği gibi müslüman olanlar ırkından dolayı veya geçmişteki inandığı dinden ve yaptığı işlerden sorumlu değildir” dedi.