Eyüp Belediyesi Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’nin etkinlikleri birbirinden güzel sohbetlerle devam ediyor.

Kültür Merkezi’nde bu Cuma Ömer Tuğrul İnançer’in sevgi üzerine yaptığı konuşma Eyüplülerin ve çevre semtlerden gelen konukların büyük ilgisini çekti. Sevginin farklı boyutları üzerinde duran Ömer Tuğrul İnançer, Peygamber sevgisi üzerinden örnekler vererek sünnetin güncel hayattaki uygulamalarına değindi.

Tuğrul İnançer, tarihteki kölelik sisteminden bahsederek günümüzde hala özgürlüğün dünyevi zevklerden ibaret olduğunu sanan insanların bulunduğunu vurguladı. Peygamber Efendimizin arkadaşları olan sahabeden sosyolojik ve ekonomik hayata dair örnekler veren İnançer, Peygamberimizin insanlara öğretmek istediği en önemli şeyin çokluk değil samimiyet ve nitelikli iş yapmak olduğunun altını çizdi.

Tuğrul İnançer “ İslam’la ilgili sosyal hayata dair bazı kavramlar bilinçli olarak literatürümüzden kaldırılmak isteniyor. Biz Müslümanlara iki asırdan beri İslam’ın bir lokma ve bir hırka kavramından ibaret olduğu dayatılarak dünyanın ekonomik ve sosyolojik dengesi yönetilmek isteniyor. Bu algıyı dikta etmek için de Ebu Zer El Gıfari ve bazı dervişlerin hayatından örnekler veriyorlar. Halbuki İslam’ın sosyoekonomik düzenlemelerinde kişisel görüşler topluma genel bir uygulama seviyesi olarak konulamaz. Bütün Müslümanlar geçmişteki ve günümüzdeki olaylar hakkında doğru kanaate sahip olmak için araştırma yaparak ve öğrenmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde gücü elinde bulunduranlar İslam’ı kullanarak bizi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye devam edeceklerdir” dedi.