Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’mizdeki sohbetler ilgiyle takip ediliyor. Merkez’de İrfan Sohbetleri kapsamında bu haftaki konuğu İrfan Sohbetleri Mustafa Tatcı’ydı.

Tatcı, programda halveti tarikatı ve sufizmi anlatarak, tarikatlardaki silsilenin önemine değindi.

Seyyid Yahya Eş Şirvani’yi de anlatan Mustafa Tatcı “ İbrahim Zahid-i Geylani, Kelime-i Tevhidin yanında bütün olarak esmayı ilk defa usul ettiren zattır. Onun silsilesinden Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Safiyyuddin gibi değerli şahıslar çıkmıştır. Bu tarikatta kırk kapıdan geçen kişiye halveti tacı giydirilir. Seyyid Yahya Eş Şirvani’nin yazdırttığı kitap aynı silsilenin farklı kollarından şekil alarak bize ulaşmış değerli eserlerdir” dedi.