Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi Mart ayı etkinliklerine devam ediyor. Bu ayın ilk programı olan Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatcı’dan Tasavvuf Sohbetleri ilgiyle takip ediliyor.

Programda, Türk tasavvuf ekolü içinde halvetiliğin konumuna değinen Mustafa Tatcı, Pir Şaban-ı Veli ve Ömer Halveti’yi anlattı. Halvetiliğin 12 ve 13 yy. ’da İbrahim Zahid-i Geylani tarafından kurulduğu fakat kendinden sonra, İran’dan sürgün edildikten sonra Azerbaycan-İran sınırındaki Şamahı bölgesi topluluğunun içinden gelen Ömer Halveti’nin faal durumundan dolayı Halveti isminin kabullenildiğini söyledi.

Dönemin birçok topluluğu tarafından önemli bir isim kabul edilen Yahya Şirvani’nin Tac-ı Şerif’e yaptığı katkıları anlatan Tatcı “Yahya Şirvani 40 erbain (1600 gün) halvet yapmış ve on yedi bin derviş yetiştirmiş önemli bir şahsiyettir. 2. Beyazıd da Cemal Halveti’den Seyri Süluk almış bir erendir. Beyazıd döneminde Osmanlı toprakları genişlediği zaman Halvetilik de doğal olarak büyüyerek farklı bölgelere yayılmıştır. Tasavvuf, adalet ve tevhid demektir. Bu görevse siyasilere düşer” dedi.