Eyüp Kültür Sanat Merkezi’mizdeki Meşk-i Musiki programı devam ediyor.

Türk Musikisi’nin dönem, makam, form ve bestekarlarını konu edinen solist Münip Utandı ve Klasik Türk Sazları Beşlisi, Lale Devri Dönemi’nin hanende ve musikişinaslarını tanıttı.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste romanını ithaf ettiği Ebubekir Ağa’nın Mahur makamındaki bestesi “Bir afet-i mehpeyker ile nüktelerim var” ile meşk başladı. Zaharya’nın büyük eseri, Hüseyni makamının en sanatlı örneklerinden biri olan “Tal’atın devr-i kamerde mihr-i âlem tâb eder” 2014’ün son mehtabına bir methiye huşu’unda seslendirildi.

Meşk’te seslendirilen diğer bazı eserler şöyle;

Tab’i Mustafa Efendinin Beyati yürük semaisi “Gül yüzlülerin şevkine gel”, Tanburî Mustafa Çavuş Beyatî şarkısı ” çıkalım sayd ü şikâre”, Nayî Osman Dede’nin efsunlu eseri ” Segah Sazsemaisi”, Ebubekir Ağa’nın “Etti o güzel ahde vefâ müjdeler olsun”, Yahya Nazım Çelebi’nin Şehnaz eseri ” Didem yüzüne nâzır”, Dilhayat Kalfa’nın Eviç Sazsemaisi, Tanburî Mustafa Çavuş’un Hisar buselik eseri “Küçüksu’da gördüm seni”

III. Ahmet ve II. Mahmut döneminde yaşayan mistik eserleri bulunan Yahya Kemal Beyatlı’nın Türk Musikisi’nin Sultanahmet’i olarak tanımladığı Zaharya’nın eserinden yola çıkarak müzikteki ‘İkai Terennüm’ ve ‘Lafzi Terennüm’ hakkında da bilgiler verildi.

Program, Tanburi Mustafa Çavuş’un nikriz şarkısı “Elmas senin yüzün gören” ile sona erdi.

Bu ayın ikinci meşki 22 Aralık Pazartesi 19:00’da Eyüp Kültür Sanat Merkezinde.

Bu ayın ikinci meşki 22 Aralık Pazartesi 19:00’da Eyüp Kültür Sanat Merkezinde