Eyüp Belediyesi tarafından Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Surelerin Kimliği’ programının bu haftaki söyleşisinde, Eğitimci-Yazar Yaşar Değirmenci, “Surelerin Kimliğinden Mümin Kimliğine” konusunu işledi.

Mümin kimliğinin ne mana ifade ettiğini açıklayan Değirmenci, ayet ve hadisleri hatırlatıp, üzerinde tefekkür ederek hem Hz. Muhammed (sav)’nın ashabına verdiği eğitimi hem de Kur’an ve hadisler ışığında mümin kimliğinin oluşma sürecini anlattı.

Mümin kimliğini bozacak tehlikelerin en büyüğü olan ‘taklit’ kavramı üzerine yoğunlaşan Değirmenci, taklitten, tahkike yani araştırmaya geçilmesi gerektiğini söyledi.

Taklitten kaçınmalıyız

Kuran’a ve tarihe bakıldığında Allah’ın, taklit yolunu seçen toplumları, dünya toplumları arasındaki saygınlığını azalttığını ve küçük düşürdüğünü belirten Değirmenci, “Yüzyıllardır peşini bırakmadığımız, her şeyini taklit ettiğimiz öncelikle Batı ve sonrasında diğerleriyle aramızdaki ilişkileri tekrar gözden geçirmemiz gerek. Çünkü tarih, kimliğini kaybeden toplumların çarpıcı örnekleriyle dolu. Bugün bütün olumsuzluklara rağmen kendi değerlerimizi yaşama, yaşatma ve özümüze dönme yolundaki mücadelemiz imanımızı korumanın tezahürüdür. Taklit önce giyim, kuşam, yeme, içme gibi basit şeylerle başlar ve sonra davranışlar değişir. Allah diyor ki; dininizi hafife alanları ve alay edenleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten müminseniz beni dinleyin” dedi.

Ayakta kalmak için kimlik bilincini kuşanmalıyız

Değirmenci, Peygamber Efendimizin İslam toplumunu oluştururken izlediği yöntemlere değinen Yaşar Değirmenci Peygamber Efendimizin içlerindeki münafıklara karşı Müslümanların fitne ve fücurdan etkilenmemesi için kimlik bilincini ayakta tuttuğunu hatırlattı.