Eyüp Belediyesi ve İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH), Mehmet Zahid Kotku’nun vefatının 35. yıldönümü için bir anma programı düzenledi. Bahariye Mevlevihane’sinde gerçekleşen “Görünmeyen Üniversite” adlı programa, Prof. Dr. Cevat Akşit, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve Prof. Dr. Turan Koç konuşmacı olarak katıldı.

Mustafa Yürekli’nin moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney kısa bir konuşma yaptı. İMH olarak böyle güzel bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Mehmet Güney, bu topraklara emek veren kimselerin vefatlarından yıllar sonra bile unutulmadıklarını ifade ederek, Mehmet Zahid Kotku’nun arkasında güzel izler bırakan bir gönül insanı olduğunu söyledi.

Kotku’nun imamlık yaptığı İskenderpaşa Camii’nde müezzin olarak atandıktan sonra onun öğrencilerinden olan Cevat Akşit, onun eğitim anlayışını anlatırken insanların manevi gelişiminin yanında mesleki yeteneklerinin de gelişmesini önemsediğini belirtti. Akşit, “Onun sohbetlerinde profesör ve hamal yan yana oturup konuşabiliyordu. Ülke olarak kendi ihtiyacımızı kendimiz üretmemiz için fikirler geliştirirdi. Bunun için motor fabrikası atılımı gerçekleştirdi. Sohbet ve ziyaretlerde avukat ve hakimlerle konuşup hukuksal düzenlemeler için beyanlar sunardı. Çünkü O, bir müslümanın düşmanlarına karşı güçlü, kardeşlerine karşıysa merhametli olmasını isterdi. Önder ve örnek bir toplum olmak adına çalışıyordu” dedi.

Türkiye’nin Manevi ve Maddi Kalkınması İçin Çalıştı

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Mehmet Zahid Kotku’nun İskenderpaşa Camii’nde görünmeyen bir üniversite kurduğunu ifade ederek, dönemindeki mühendislik talebelerine özel ihtimam gösterdiğine dikkat çekti. Mehmet Zahid Efendi’nin günümüz Türkiye’sini şekillendiren kadroların yetişmesine vesile olduğu söyleyen Nazif Gürdoğan, “Onun tasavvuf anlayışı hurafelerden beriydi. Gümüş Motor Fabrikasının ilk hissedarı olması Türkiye’nin gelişmesi için gösterdiği gayretleri ortaya koyuyor. Necmettin Erbakan ve Sabahattin Zaim ile fikir alışverişinde bulunurdu. Gazete çıkarmak için etrafındaki isimleri yönlendiren ve gazetenin devam edebilmesi için fon bulan sosyal bir girişkenliği de vardı” diye konuştu.

Örnek Alınması Gereken Bir Şahsiyetti

Mehmet Zahid Kotku’nun ismiyle müsemma olduğunu söyleyen Ali Rıza Temel, Mehmet isminin övülmüş, Zahid isminin züht, Kotku isminin de mütevazi anlamına geldiğini söyledi. Bu güzel mizaçların her birinin, Zahid Efendi’nin şahsiyetinde en güzel şekilde göründüğünü belirten Ali Rıza Temel, onun her şeyi hayra yoran çok iyimser biri olduğunu vurguladı. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerini anma programının sadece bir hatırlama anlamı taşımaması gerektiğine dikkat çeken Temel, Kotku’yu vefat yıl dönümünde anmaktan ziyade onu anlama ve onun gibi yaşama gayretinde bulunulması gerektiğini belirtti.