Afife Hatun Kültür Evi seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü seminer Ayşe Bostancı ile “Medya Okur Yazarlığı” hakkında oldu.

Ayşe Bostancı, seminerde yaptığı konuşmada medya ile ilgili farklı detayları anlatırken, renkli ve cazip bu dünyada gerçekler ve yalanların iç içe geçmiş durumda olduğunu söyledi. Medyanın hayatımızda nasıl bir yeri ve rolü var? Medya etrafımızı çepeçevre kuşatmış ve bize yeni bir dünya dayatıyor. Çocuklar ve gençlere kültür aktarımında medya ne kadar etkili? Medyanın bizi değil bizim medyayı yönettiğimiz bir dünya mümkün mü? gibi sorulara cevap veren Bostancı, “İnsan yaşadığı çağın imkanlarıyla bilgi, düşünce ve duyguları aktarır. Bazen özne olarak o araçları şekillendirirken, bazen de o araçlarca şekillendirilir. İçinde yaşadığımız enformasyon-malumat çağı, görselliğin önde olduğu bir çağ olarak bilgilenme şekillerini de değiştirmiştir”dedi.

Bostancı, geleneksel bilgilenme ve mesaj aktarım kalıplarının yetersiz kaldığını, sorunlara çözüm üretmekte zorlanıldığını anlattı. Bu zorluğun da bilgilenme mekanizmasını yani güncellemeyi zorunlu kılmakta olduğunu belirtti.