Eyüp Belediyesi, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitimi Vakfı (İGETEV) iş birliği ile Afife Hatun Kültür Merkezi’nde tarihçi Fahrunnisa Erdem’i ağırladı. Erdem, ortaçağda ve farklı dinlerdeki kadına bakış açısına değindi.

Tarihçi Fahrunnisa Erdem Afife Hatun Kültür Merkezi’ndeki konuşmasında Yahudilere göre kadına bakışın, ticari meta olarak görüldüğünden bahsederek, kadının aklı kısa gibi günümüze dayanan bu tür lafların bu dinlerden doğma olduğunu anlattı. Erdem, “Yahudiler kadınların öğrenemez ve öğretemez olduğunu savunmuşlardır” dedi. “Hristiyanlıkta kadına bakış ise; kadının zekasının yarım olduğunu ve erkekle tamamlanabileceğini düşünmüşlerdir. Bu tutumlar 20. Yy’a kadar devam etmiştir” diyen Fahrunnisa Erdem, daha sonra İslamiyette kadına bakışı anlatarak, toplumun değişmesi yönündeki teşviklere, ayet ve hadislerle İslam dininin kadına verdiği değeri vurguladı. Erdem, kadınların günlük hayatın dışında toplum hayatına da faydalı olabilmeleri için iz bırakacak çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti. Erdem, yaşadığımız dünya gerçekleri, insan fıtratı ve yaradılış özellikleri, teknoloji ve çağdaşlaşma sürecinin insanlara getirileri, adil ve güvenli bir gelecek yaratmakta kadının rolünden bahsetti.

İZ BIRAKAN 3 MÜSLÜMAN KADIN

Fahrunnisa Erdem, katılımcılara hayatlarını şekillendirmesi, özgüven ilham ve motivasyon kazanmaları amacıyla dünyaya iz bırakan üç Müslüman kadını anlattı. Suudi Arabistan’da cahiliye döneminde okuma ve yazmayı bilen tek kadın olan El Şifa Binti Abdullah’ı anlatan ve ilk kadın öğretmen olmasının yanında koruyucu tıp uygulaması ve öğreticiliği yaptığını anlatan Erdem, dürüstlüğü sebebiyle halife Ömer bu seferle El Şifa’yı Medine pazarında zabıta olarak atadığını hatırlattı. Faslı Fatıma El-Fihri ile Mısır’da yaşayan Aişe İsmet Teymur’u da örnekler arasında veren Erdem’in konuşması Eyüplü kadınlar tarafından büyük bir ilgi ile dinlendi.