Eyüp Belediyesi, kültür ve sanatın mümtaz şahsiyetlerini özel etkinliklerle anmaya, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.
Eyüp’ümüzün gözde eserlerinden Bahariye Mevlevihanesi’nin ilk şeyhi, şair, bestekâr, neyzen Hüseyin Fahreddin Dede özel bir etkinlikle anıldı.

Ömrünün önemli bir kısmını geçirdiği Bahariye Mevlevihanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Ruhi Ayangil konuşmacı olarak bulundular.

İstanbul tekkeleri konusunda kapsamlı bilimsel çalışmalara imza atan, Bahariye Mevlevihanesi’nin de yeniden inşa projesinde danışmanlık yapan Prof. Dr. Baha Tanman, Fahreddin Dede ve hayatını, Bahariye Mevlevihanesi ekseninde anlatarak özel arşivlerden derlediği belge ve fotoğraflarla bu özel mekanın geçmişini gözler önüne serdi. Programda daha sonra Prof. Dr. Emin Işık Hoca’nın konuşmasına geçildi.

İlahiyatçı, Mevlevilik kültürü uzmanı Prof. Dr. Emin Işık Hoca, Hocası Mithat Bahâri Beytur’dan nakille, Hüseyin Fahreddin Dede şahsiyeti, mizacı ve mevleviyyeti üzerine menkıbeler paylaştı. Aynı zamanda iyi bir şair olan Hüseyin Fahreddin Dede “vermezler” redifli şiirini okuyan ve şerh eden Prof. Dr. Emin Işık Hoca;
“Şiir insanın içini titretmeli. Şimdilerde şiir diye alelade sözler söyleniyor. ‘yarın yine güneş doğacak, nokta’ böyle şiir mi olur?”
diyerek nüktedan üslubuyla dinleyicileri bilgilendirirken tebessüm de ettirdi.

Ardından söz alan müzikolog, bestekar, kanuni , Prof. Ruhi Ayangil musikişinaslığı ekseninde Hüseyin Fahreddin Dede’den bahsederek birkaç menakıbını, İbn-ül Emin Mahmut Kemal İnal’ın eserinden nakletti.

Konuşmaların ardından Hüseyin Fahreddin Dede’nin bestelerinde örnekler vermek üzere, kanunda Prof. Ruhi Ayangil, Tanburda Korkutalp Bilgin, Dairede Baki Enis Balakbabalar ve Neyde Orçun Güneşer bir araya geldi.

Hüseyni Sazsemaisi, Dügah Peşrevi ve efsanevi eseri Acemaşiran Ayin-i şerifinin 3. Selam’ını icra edildikten sonra Hüseyin Fahreddin Dede’nin ruhlarına Prof. Dr. Emin Işık Hoca’nın latîf kıraatinden “Amenerrasûlü” hediye edildiği özel bir etkinlik sanatseverlerin takdirini topladı.

Hüseyin Fahreddin Dede’nin bahsi geçen şiiri şöyle;
Serîr-i bezmgâh-ı fakrı her bir câna vermezler
Değil her cânâ yâhû, belki cânâna vermezler
Efendi, umma sen âb-ı hayat-ı bâdeden hisse,
Anı insana tahsis ettiler, hayvana vermezler
Kadem rencîde kılma, zahmet etme zâhidâ, zîrâ,
Sımat-ı bezm-i irfânı kuru unvâna vermezler
Gidip beyhûde bâr olma miyân-ı cur’a-nûşâna,
Bu işretgâh-ı mânâda sana peymâne vermezler
Vücudun hâk-ı hırmen etmeyince seng-i ğam, Fahrî!
Hakîkat hırmeninden kimseye bir dâne vermezler