Eyüp Kültür Sanat Merkezi’mizdeki seminerler ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta Merkez’de “Ruh Sağlığı” semineri düzenlendi.

Ruh sağlığını etkileyen sebepler üzerinde durulan seminerde, kaygı bozukluğunun insan yaşamı üzerine etkilerine değinildi.

Görsel sunumlarla desteklenen programda, kaygı bozukluğuna neden olan biyolojik, çevresel ve psikolojik etkenler sıralanarak bunu tetikleyen nedenlerin stres, tramvatik olaylar, duyarlılık, koşullanma, tehlike ve kontrol edilebilirlik olduğu açıklandı.

Kalp çarpıntısı, mide, solunum rahatsızlıkları, kas bozukluğu, uyku sorunu gibi fiziksel hastalıklarla beraber kontrolsüzlük, aşırı koruyuculuk, huzursuzluk, alınganlık, gerginlik, delirme korkusu ve ölüm korkusu gibi ruhsal bozukluklara davetiye çıkaran kaygı bozukluğu için ilk tedavinin düşünce hapsinden kurtulmak daha sonra ise kaygıyla yüzleşip savaşmak olduğu ifade edildi. Seminerde bu tür rahatsızlarda mutlaka terapi desteğinin alınmasının altı çizildi.