Eyüp'te Ramazan bir başka geçiyor. Eyüp Belediyesi meydanlarda ve kültür merkezlerinde Ramazan'ın ruhunu yansıtan bir çok farklı etkinlik ve aktiviteler düzenliyor. Eyüp Camii Meydanındaki "Tembihname" adlı canlandırma da bu çalışmalardan biri.

Ramazan Ayı boyunca sahabelerin karakterine bürünüp sahneye çıkarak performanslarını Eyüplüler'in beğenisine sunan oyuncular, Eyüp Camii Meydanı ve Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nin bahçesinde kurulan mini sahnede Sahabelerin karakteristik özellikleri ve o dönemin olaylarını anlatıyor.

Bir Osmanlı geleneği "Tembihname"

Bir Osmanlı geleneği olan Ramazan Tenbihnameleri, Şaban ayının sonlarında halka yönelik bir dizi kuralları içerirdi. Halkın dini emirlere daha sıkı sarılıp, ibadetle meşgul olması ve edepli olması istenirdi. İkinci Mahmud döneminden itibaren Ramazan Tenbihnameleri Osmanlı Devleti'nin resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi'de ilân edildi ve ayrıca broşür olarak bastırılıp, halka dağıtılırdı. İmam ve vaizler camilerde, bekçiler ve tellallar mahallelerde, işletmeciler tarafından da hanlarda duyuru yapılırdı. Tenbihnameler'de, Ramazan dönemini ilgilendiren düzenlemelerin yanı sıra şehir hayatı ile ilgili düzenlemeler de yer alırdı. Tenbihlere uymayanlara ağır cezalar verilirdi. Güvenlik güçlerine de Ramazan'da halkın ilan edilen kurallara uyup uymadığına dikkat etmesi ve gereğini yapması emri verilirdi