Eyüp Kültür Sanat Merkezi’mizdeki Meşk-i Musiki programı Eyüplülerin ilgi odağı oluyor.

Türk Musikisi’nin 15.yy’dan 20.yy’a dönem, makam, form ve bestekarlarını konu edinen Klasik Türk Sazları Beşlisi, Lale Devri Dönemi’nin musikişinaslarını tanıtmaya devam ediyor.

Programda, Osmanlı 1718-1730 yıllarında zor savaşlardan geçip rahat bir ortama kavuştuktan sonra Sultan 3.Ahmed’in veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın çalışmalarıyla devam eden yenileşme hareketlerinin sanata da yansıdığı ve bugün icra edilmekte olan Musiki’nin ortaya çıktığı ifade edildi.

Beş Divanlık şiir ve şarkılarıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmuş Yahya Nazım Efendi’den muhayyer besteler seslendirildi. III. Osman zamanında saray müezzinliği yapıp ömrünün son dönemlerinde inzivaya çekilen Tabi Mustafa Efendi’den bayati ağır semailer, Halk Müziği ile Klasik Musiki arasına bir köprü oluşturan ve şarkı türü öncüsü olarak anılan Tanburi Mustafa Çavuş’tan, Enfi Hasan Ağa’dan, Zaharya ve Dilhayat Kalfa’dan nişaburek, hicaz ve Evcara makamında eserler seslendirildi.