Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki edebiyat ve fikir söyleşileri ilgiyle takip ediliyor. Her hafta bir isim ve bir düşüncenin konu alındığı edebiyat söyleşilerinde bu hafta Yazar Yüksel Kanar’ın sunumu ile gerçekleşen söyleşide, Sezai Karakoç ve Diriliş Çizgisi anlatıldı.

Bu hafta Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi ‘’Diriliş Çizgisi’’ söyleşişine ev sahipliği yaptı. Osmanlıda İslam’ın kopuş noktasından sonra ortaya çıkan Diriliş düşüncesini anlatıldı. Özellikle Batılılaşma serüveni sonucunda ortaya çıkan; Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet dönemlerinden sonra devam eden bu kopuşta batmakta olan toplumun çığlığı Mehmet Akif, Cumhuriyet döneminde kadim kültürü yeniden canlandırmak için uğraşan Yahya Kemal ve baskı dönemlerinde kendini İslam medeniyetine adamış olan Necip Fazıl üzerine konuşmalar yapıldı. Sezai Karakoç’un tarihsel süreç içerisinde Diriliş Çizgisi’ndeki son temsilcisi olduğu vurgulanarak dört ismin de düşünceye temel atmak adına çabalar sarf ettiğini vurgulayan Kanar aralarındaki farklılıkları belirterek tarihsel rollerine değinildi. Sezai Karakoç’un şiirlerindeki diriliş düşüncesinden örnekler verilerek dirilişin edebiyat alanındaki konumuna vurgu yapıldı.

Tarihimizin her döneminde dirilişi esas alan farklı isimlerin olduğunu belirten Yüksel Kanar, bu düşüncenin toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklandığını belirtti. Osmanlının son zamanlardaki düşünce ve siyasi akımları üzerinden yola çıkan Kanar, diriliş düşüncesinin Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarının zayıflamasından sonra ortaya çıktığını ifade etti. Eyüplülerin yoğun katılımın gözlendiği, sıcak ve samimi bir ortamda devam eden söyleşi çay ikramı ile son buldu.