Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi edebi söyleşilerin tek adresi olmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi ‘’Divan Edebiyatı ve Şiirimiz’’ adlı söyleşi programına ev sahipliği yaptı.

Seyfettin Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye konuşmacı olarak Ali Günvar ve İrfan Çiftçi katıldı. Bu ay ki söyleşi de ‘’Şiir Poetikası Nedir?’’ üzerinde duruldu. Söyleşide ‘’Şairin poetikaya olan gereksinmesi teknik mahiyettedir. Poetika şiirin/şairin daima yedeğindedir ve onun bir ‘uzantısı’ olabildiği sürece anlam kazanır. Bundan dolayı öncü poetikadan değil öncü şiirden söz edilmek gerekir. Şair ile şiiri arasına giren herhangi bir söylemsel düstur öznenin kendiliğine karşı gelişme olasılığını beraberinde taşır. Poetik söylem bütün içselleştirilebilirliğine rağmen son kertede zihinsel bir kurgudur. Oysa kendilik hali şairin iç dünyasındaki belirliliklerle belirsizliklerin bir toplamıdır. Hatta Gestaltçı teoriye uygun olarak onun bu toplamdan daha fazlasını barındırdığı da düşünülebilir. Kendindenlik, kendiliğimizi dışsallaştırarak bizi Varlık/Özne kılan her şeyi, bilinçli ve bilinçsiz her itilimi ifade etmektedir. Poetika ise şair-öznenin kendiliği karşısında ‘bilinçli’ bir durum ve tavır alıştır” denildi.