Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür Sanat Merkezi’ndeki edebiyat ve fikir söyleşileri ilgiyle takip ediliyor. Her hafta bir isim ve bir düşüncenin konu alındığı edebiyat söyleşilerinde bu hafta Yazar Yüksel Kanar, ünlü şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek’i değerlendirdi.

Necip Fazıl ekseninde Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar olan dönemi inceleyen Yüksel Kanar, Osmanlıda İslam’ın kopuş noktasından sonra ortaya çıkan Diriliş düşüncesini anlattı. Özellikle Batılılaşma serüveni sonucunda ortaya çıkan; Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet dönemlerinden sonra devam eden bu kopuşta batmakta olan toplumun çığlığı Mehmet Akif, Cumhuriyet döneminde kadim kültürü yenden canlandırmak için uğraşan Yahya Kemal ve baskı dönemlerinde kendini İslam medeniyetine adamış olan Necip Fazıl üzerine konuşmalar yaptı. Üç ismin de düşünceye temel atmak adına çabalar sarf ettiğini vurgulayan Kanar aralarındaki farklılıkları belirterek tarihsel rollerine değindi.

Sezai Karakoç’un Diriliş birikimini iyi şekilde değerlendirdiğini ifade eden Yüksel Kanar “Karakoç’un ifadesiyle Yahya Kemal, altın bir kitap olan, son verilmek istenen medeniyetin ortaya çıkışı için şiirleriyle mücadele etmiştir. Necip Fazıl Kısakürek insanın hakikati arama güzelliğini, iyi ve doğrunun taze özlerini sunmaya çalıştı. Necip Fazıl’ınkisi daha çok var olma çabasıydı. Umutsuzluğa karşı çıkıştı. Defalarca önü kesildiği halde yılmadı. Hapiste bile çalışmalarına devam etti. Ne garip ki bu şahsiyetlerin düşünce ve yaşam şeklini idrak ettirecek şekilde kaleme alınan biyografileri yok. Yüzeysel çizgilerden yola çıkılmış anlatılar var hep. Bu önemli şahsiyetlerin karakterleri özel olarak araştırma konusu olmalı ve kader dünyaları incelenmelidir. Çünkü toplum ve medeniyet hareketlerinde önemli roller üstlenen kişilerin karakter ve kader dünyaları ender rastlanan özel durumlar içerir” dedi.