Din felsefesi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla ve bu alandaki yorumlarıyla yetkin isimlerden biri olan Prof. Dr. Caner Taslaman, Sertarikzade Kültür ve Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluştu.
Allah’ın varlığı ile İslam’ın bilim ve felsefe ile olan ilişkisi üzerinde duran Caner Taslaman, modern konularla aklın, felsefenin ve bilimin İslam’la uyuşan yönlerini anlattı. Dinleyicilerin sorularıyla güncel konuları ele alan Taslaman Kuran ve hadislerin farklı yorumlanma sebeplerine de değindi.
İslam kaynaklarına tek bir açıdan, bir mezhep veya bir ekolden bakmanın doğurduğu olumsuz sonuçları sıralayan Taslaman, ifrat ve tefritten kaçınıp (aşırıya kaçma) Kuran ve sünnette de vurgulanan orta yolda gitmenin hem topluma hem de ailelere daha sağlıklı ve daha kaliteli insanlar kazandırdığını söyledi. Bilim ve felsefe konusunda güncel yaklaşımların yetersiz olduğunu belirten Taslaman, Allah’ın insanları araştırma ve değerlendirmeye yönelten birçok seslenişi olduğunu vurguladı. Taslaman “Evren hakkında araştırma yapanlar bunu para kazanmak için de yapabilir Allah’ın kudreti ve sanatını anlayıp duyurmak için de yapabilir. Allah aklımızı kullanmayı öğütlüyor ama görmekteyiz ki özellikle iki binli yıllarda akla zarar veren üretimler çokça teşvik ediliyor. İnternet herkese paket bilgiler sunuyor. Tekelleşen bilgiler yumağı oluşturuyor ve insanları hazırcılığa sevk ederek düşünceyi arka plana itiyor. En önemlisi de herkesi kendi istediği yönde donatıyor. Müslümanların kendi içindeki bir ekolse aklın sadece yanıltıcı taraflarını görüp akılcı yaklaşımları yasaklıyor. Fakat içinde bulunduğumuz modern zamanda, neredeyse kapitalizm karşıtlarının bile uygulanabilir genel çözümler üretemediği ekonomik düzen olarak kapitalizmse bütün din ve ideolojileri kabul edip akıl karşısında durmayarak sadece harcama ve tüketim üzerinden gitmesi sebebiyle bize aklın haz kısmını öneriyor. Bu durum İslam’ın modern zamana uygulanabilirliği üzerinde çok çalışma yapılması gerektiğinin açık bir kanıtıdır” dedi.