Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde tarihi söyleşiler ilgiyle takip ediliyor. Merkezdeki son etkinlikte, Prof. Dr. Bülent Arı ve Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu Eyüp Sultanlı bir Padişah olan Mehmed Reşad ve dönemini mercek altına aldı.

“Tarihi Anlamak” adlı söyleşide dönemin askeri vesayeti İttihat ve Terakki’nin 1909-1918 yılları arasındaki baskısı altında gerçekleşen olaylara değinen Bülent Arı ve Teyfur Erdoğdu padişahların tarassut altında tutulup meşruti monarşi ’ye nasıl geçildiğini anlattı.

Karanlık bir dönem olarak adlandırılan ve birçok önemli olaylarının kayıtlarda bulunmama sebebinin arşivlerin yok edilmesinden kaynaklandığını belirten Bülent Arı ve Teyfur Erdoğdu, saray yönetimini etkisiz hale getirilmesinden doğan yönetim zaafının yol açtığı siyasi ve sosyolojik olaylara değindi. Abdülhamit Han’ın başkanlık sistemine benzer bir yönetim tarzıyla elde ettiği başarıların 65 yaşında tahta çıkan 35. Padişah Mehmet Reşadın döneminde İttihat ve Terakki kadrolarınca akamete uğratıldığının altını çizdi. İkili, Bab-ı Ali baskınındaki askeri darbeyle iktidarı ele alan İttihatçı kadroların Beyazıt meydanında astığı 301 kişinin içindeki yeğenini kurtaramayan Sultan Reşad’ın gölgede kaldığını söyledi. En çok hatıratların kaleme alındığı fakat hakkında hiçbir resmi belge ve kayıt bulunmayan bu dönem hakkında tez, doktora ve araştırma çalışmaları olmamasının üzücü olduğunu kaydeden Bülent Arı ve Teyfur Erdoğdu Almanya’nın desteğiyle Enver Paşa’nın yükselişini (enverland) konu alan hatırat kitapların değerlendirmelerini yaptı. Tarihin unutulan ve konuşulmayan taraflarının konu edildiği söyleşi soru cevap kısmıyla sona erdi.