Eyüp Belediyesi Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ''İHH Sohbetleri'' programı büyük ilgi gördü. Dr. Ahmet Emin Dağ'ın konuşmacı olarak katıldığı programda; Suriye'deki iç savaş, İran bölge çekişmesi, Filistin'deki işgal, Irak'taki mezhebi savaş, Lübnan'da iç gerilim, Yemen iç savaşı, Libya'da iktidar savaşı, Mısır'daki askeri darbe, Türkiye'ye tehditler gibi başlıklar altında Ortadoğu'da yaşanan olaylar mercek altına alındı.

Dr. Ahmet Emin Dağ, medeniyetlerin beşiği Ortadoğu’nun 20. yüzyılda yaşanan kırılma ve işgal sürecinin bir sonucu olarak 21. yüzyıla siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerle girdiğini belirterek, "Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sıcak krizlerle son on yılda yaşanan büyük dönüşümler tarihin bu aşamasına şahitlik eden bizler için anlaşılması mecburi olaylardı. Bu çerçevede Irak'ın işgali, İsrail'in Lübnan ve Filistin'de süregelen saldırıları, Arap Baharı süreciyle birlikte Tunus, Mısır, Libya ve Yemen gibi ülkelerde yaşananlar, Suriye'de katliama dönüşen iç savaş ve başta İran olmak üzere bunun bölgesel etkileri yaşadığımız coğrafyadaki hızlı dönüşümün dışa yansımalarıydı'' dedi.