Afife Hatun Kültür Merkezi’nde her cumartesi gerçekleşen Semra Bilici ile İsmet Özel Okumaları yoğun katılım sebebiyle artık Sertarikzade Kültür Merkezi’nde kaldığı yerden devam ediyor.

Semra Bilici, derse katılım gösteren öğrencileriyle, kitap da geçen, anlatılmak istenen olayları okumalar ve yorumlamalar yaptı.

Bilici, “Akılsız adam, affetmeyen ve unutmayan haliyle katıdır, serttir. Kırar veya kırılır; parçalar veya parçalanır. Saf yürekli adam, affeden ve unutan tavrıyla yumuşak ve hafiftir. Kıramaz ama kırılır, parçalayamaz ama kendisi parçalanır. Bilge kişi ise; affeden ama unutmayan tavrıyla esnek ve diridir. Ne kırar ne kırılır; ne parçalar ne de parçalanır. Ayırt ede ede düşünen ve yaşayabilecek kadar farkındalığı yüksektir. Affetmek dışa doğru, unutmamak ise içe doğru bir hakikat yansımasıdır. Akılsız adam taş gibidir: Suya düşerse batar. Saf yürekli adam şeker gibidir: Suya düşerse erir. Bilge kişi yağ gibidir: Suya düşerse yüzer. Yüzüyor olmanın suyla ilişkisinin meşrutiyetine dikkat edelim” dedi.