Caferpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimci şair Emrah Ayhan’la yapılan Kelime Ağacı söyleşisi her ay bir kitap ve film okumasıyla devam ediyor. Emrah Ayhan, bu hafta insan, kadın, erkek, hayat, yaşam ve ölüm kavramlarına değindi.

Kelimelerin etimolojik kökenini açıklayarak içlerinin boşaltılıp başka anlamlar yüklenilmesi sonucu kelimelerin asli anlamlarından uzaklaşıldığını vurgulayan Ayhan, ağacın bir diğer dalındaki insan kelimesi üzerine yoğunlaştı. Ayhan, “İnsan kelimesinin anlam itibariyle üç kökeni vardır. Bunlar, alışmak, unutmak ve yalnızlığı gidermektir. İnsan Hz. Havva’nın yaratılmasıyla anlam kazanmaya başlamıştır. Onu beşerden ayıran unsur ruhtur. Ruh’un kökeninde hep iyi ve güzel anlamlar yatmaktadır. Ruh ancak iyilik ve güzellikle var olup beslenebilir” dedi.

Hayat ruh ile ilişkilidir yaşam can ile

Kelime ağacının diğer dallarına da değinen Ayhan, hayatın kökeninin ‘hay’ olduğunu, Allah’ın isimlerinden olan hay sıfatının yaşatan, daima diri olan anlamına geldiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: “Yaşam, yaş olandan, ıslaklıktan gelir yani Kur’an’da bahsedilen sudan. Hayat, ruh ile ilişkilidir. Yaşam ise can ile. Yaşam ölümle son bulur ancak ruh sonsuz olduğundan ölümden sonra da hayat devam eder. Ölmek köken olarak toprağa karışmaktır. Çünkü Dünya eksiktir, bu dünyada hiçbir şey tam olamaz. Mükemmeli arayan, bu dünyada cenneti bulmaya çalışan aldanır.”