Belediyemiz Afife Hatun Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler hanımların beğenisini topluyor. Merkez’de bugün İlahiyatçı-Eğitimci Hacer Gündüz, “İnsanın kendini tanıma yolculuğu” konusunda bilgiler verdi.

Programda, insanın etrafına ibretle ve tefekkürle bakmasından hareketle, fikretmesi üzerinde duruldu ve bunun
Kuran-ı Kerim’de sürekli tekrarlandığı belirtildi.

İnsanın olumsuzluklar üzerinde durmak yerine, asıl olanın iyi şeyler üzerinde durmak, iyi şeyleri konuşmak olduğu ifade edildi.