Eyüp Belediyesi tarafından organize edilen 12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu 6 – 8 Kasım tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyuma başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda ülkeden profesörler konuşmacı olarak katılacak.

Eyüp Belediyesi ilki 1997 yılında gerçekleştirilen 12. Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu bu yıl da birbirinden farklı konularla İstanbulluları buluşturacak. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde 6 – 7 ve 8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyuma Türkiye’den çok sayıda alanlarında uzman kişiler konuşmacı olarak katılacak. Bunun yanı sıra Mısır ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden profesörler de sempozyumun konuğu olacak.

İslam Fetihleri ve Fetih Olgusu, Sahabe’nin Fetih Anlayışı ve Bu Anlayışın Temelleri, Ebu Eyyüb el-Ensari Hz.nin Örnekliğinde İslam Fetihlerinin Amilleri, Fetih ve Davet İlişkisi ; Afrika Örneği, Ebü Eyyub el-Ensari nin Kur’an Anlayışı gibi pek çok konunun ele alınacağı sempozyumda yazarlar Prof. Dr. İskender Pala ve Beşir Ayvazoğlu da konuşmacı olarak bulunacak. Suudi Arabistan’dan Dr.Sami Abdullah El-Mağlus ve Kahire Aynü’ş-Şems Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muhammed Harb de sempozyumdaki isimler arasında yer alıyor.

Ashab döneminde meydana gelen fetihlerin zihinsel kodları ve sahabenin İslam tebliğ metodunun Ebû Eyyûb el-Ensârî modelinde ele almak; fethin amaçlarını ve sonuçlarını ortaya koymak; fetih-tebliğ ilişkisini açığa çıkararak fethin işgalden farklı olduğunu izhar etmenin amaçlandığı sempozyum pek çok önemli ismi bir araya getirecek.

Sempozyum programı ile ilgili detaylı bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz; www.eyupsultansempozyumu.com

6 KASIM 2015

09:15 Sergi Açılışı

09:30-09:40 Açılış ve Kur’an-ı Kerim

09:45-10:15 Selamlama ve Protokol Konuşmaları
Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Adnan Demircan
Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya
Eyüp Belediye Başkanı Av. Remzi Aydın
İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran

10:30-11:15 Sempozyum Onur Konuğu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma

12:00-12:50 Cuma Namazı Eyüp Sultan Camii

14:00-15:40 I. Oturum

16:05-17:25 II.Oturum

7 KASIM 2015

10:00-10:45 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Örcün Barışta
“Dünden Bugüne Eyüp Sultan Sempozyumu”
Mimar Hilmi Şenalp
“Eyüp Sultan Türbesi Restorasyonu”

10:50-12:30 III. Oturum

12:30-13:30 Öğle Arası

13:40-15:00 IV. Oturum

15:20-17:00 V. Oturum

20:00 Eyüp Sultan Camii Sohbet Muhammed Emin Yıldırım “AŞK’IN ve SEVDA’NIN SAHABİCESİ Ebu Eyyüb El-Ensari”

8 KASIM 2015

13:00-14:40 VI. Oturum

15:10-16:50 Değerlendirme ve Kapanış Oturumu

————–

I.Oturum: İslam Fetihleri ve Fetih Olgusu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA Siirt Üniv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanatları Böl. Bölüm Başk.

Muhammed Emin Yıldırım Siyer Vakfı Kurucusu İslam Tarihi Araştırmacısı “Sahabe’nin Fetih Anlayışı ve Bu Anlayışın Temelleri”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi ‘’Ebu Eyyüb el-Ensari Hz.nin Örnekliğinde İslam Fetihlerinin Amilleri’’
Prof. Dr. İghsaan Taliep Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Barış Üniversitesi Direktörü ‘’ Fetih ve Davet İlişkisi ; Afrika Örneği’’
Prof. Dr. Mustafa Fayda Marmara Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi “İ’la-yı Kelimetüllah”
II.Oturum: Fetih-Tebliğ İlişkisi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda Marmara Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Muhammed Aydın Katar Ünv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi “Ebü Eyyub el-Ensari nin Kur’an Anlayışı’’
Prof. Dr. Mustafa Ağırman Atatürk Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi ” Fetih ve Tebliğ’’
Doç. Dr. Mehmet Akbaş Mardin Artuklu Ünv. Tarih Bölümü Öğr. Üyesi ‘’Sahabe ve Tebliğ ‘’
III.Oturum: Edebiyatımızda Ebû Eyyûb el-Ensârî ve Fetih

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İskender Pala Türk Divan Edebiyatı Araştırmacısı , Yazar

Beşir Ayvazoğlu Edebiyatçı, Şair, Yazar, Araştırmacı ‘’ MEHMED RAUF ‘EYÜP YOLUNDA Servet-i Fünuncular Eyüp Sultan’ın Yolunu Biliyor muydu?
Prof. Dr. Fatih Andı FSM Edebiyat Fak.Dekanı Türk Dili Ve Edebiyatı Öğr. Üyesi “A. Haşim-N. Fazıl-M. Akif üçlemesi üzerinden Eyüp Sultan”
Doç. Dr. Ali Öztürk İstanbul Ünv. İlahiyat Fak. Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğr. Üyesi “İslami Türk Edebiyatında Eyüp Sultan”
Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi Marmara Ünv. Türk Din Mus. Anabilim Dl. Öğr.Üyesi “Musikimizde Eyüp Sultan”
IV.Oturum: Anadolu’ya Yönelik Fetih Hareketleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ŞEKER Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Emekli Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Levent Öztürk Sakarya Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tar. ve San. Bölümü Öğr. Üyesi ‘’Hulefa-i Raşidin Dönemi Anadolu Fetihleri Bağlamından
Prof. Dr. Adem Apak Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi “Emevilerin Fetih Siyaseti’’ “Hristiyanlar ile ilgili Uygulamalar”
Prof. Dr. Adnan Demircan İstanbul Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi “Emeviler Döneminde Anadolu’ya Yönelik Yaz Seferleri
Prof. Dr. Cağfer Karadaş Uludağ Ünv. İlahiyat Fak. Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi ’’Müslümanın Fetih Zihniyetive Fethin İnanç Ruhu’’
V. Oturum: İstanbul’un Fethi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut Kaya TDV İlimler Tarihi İlim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ziya Kazıcı Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr. Üyesi ‘’ Fatih ve Fetih Ruhu’’
Dr. Ahmad Mohammad Chaban Medine Taybe Üniversitesi Öğr. Üyesi ’Ebu Eyyub el-Ensari’nin Evi ve Tarihçesi’’
Prof. Dr. Muhammed Harb Kahire Aynü’ş-Şems Ünv. Edebiyat Fak. Osm. Trh. Öğr. Üyesi “Arap Kaynaklarında İstanbul’un Fethi”
Prof. Dr. Ahmed Turan Arslan FSM İslami İlimler Fakültesi Dekanı ‘’İstanbu’un Fethini Müjdeleyen Hadis ‘’
VI.Oturum: Halid b. Zeyd’in Türk-İslam Kültüründeki Yeri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul Ticaret Ünv. Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Ünal Kılıç Cumhuriyet Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı “Ebu Eyyüb el-Ensari ile ilgili Yanlış Bilinen Doğrular”
Doç. Dr. Metin Yılmaz 19 Mayıs Ünv. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğr. Üyesi “Tarihten Günümüze Toplumsal Uzlaşının Sağlanmasında Ebu El-Ensari’nin Rolü”
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Marmara Ünv. Fen‐Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı “Eyüp Sultan’ın Türk Kültüründeki İzleri”
Dr. Sami Abdullah El-Mağlus Suudi Arabistan “EbuEyyüb El-Ensari nin Efendimizle,Raşid Halifeler ile Beraberlikleri ve İstanbul Seferine Katılması”
Değerlendirme ve Kapanış Oturumu

Oturum Başkanı Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

Muhammed Emin Yıldırım Siyer Vakfı Kurucusu İslam Tarihi Araştırmacısı
Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Marmara Ünv. İlahiyat Fak. Hadis Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Fayda Marmara Ünv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Sadettin Ökten Mimar Sinan Ünv. Emekli Öğr. Üyesi