T.C EYÜPSULTAN BELEDİYESİ
KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR MERKEZLERİ KURSİYER BAŞVURU FORMU

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezleri sanat eğitimlerinde kültürel gelişimi sağlamak ve sanat eğitimlerini destekleyip tamamlamak için seminerler düzenlemektedir. Kursiyer bu seminerlere katılmakla yükümlüdür.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Programı, eğitim dönemi sonuna kadar derslere düzenli devam eden ve başarı gösteren her kursiyere "Kurs Bitirme Belgesi" verir. Devamsızlık ve disiplinsizlik nedeniyle kaydı silinen kursiyer belge alma hakkını kaybeder.

Kursiyerlerin derslere devamlılığı zorunludur. Mazeretsiz olarak 3 kez devamsızlık yapan kursiyerin kaydı silinir.

Kursiyer eğitim gördüğü kültür sanat merkezinde demirbaşına zarar verdiği takdirde, verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.

Kültür sanat merkezlerinin düzenlediği sergilerde kursiyer ürettiği çalışmaları Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından talep edildiği takdirde sergilemekle yükümlüdür.

Kültür sanat merkezlerinde kursiyer aynı dönem içerisinde sadece bir branşta eğitim almakla birlikte, kontenjan müsait olduğunda ikinci bir branşta eğitim alabilir.

Eyüpsultan Belediyesi, kültür sanat merkezlerinde kursiyerlerin eğitim sırasında çekilmiş görüntülerinin ve ürettikleri eserlerinin fotoğraf, video, vb. kayıtlarını her türlü yayın organında kullanım hakkına sahiptir.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde verilecek kültür sanat eğitimleri yıllık olarak 300 TL, öğrenci olanlara ise yıllık 150 TL olarak ücretlendirilmiştir.

Derslere geç kalmayı alışkanlık haline getiren, dersleri aksatan, genel ahlak kurallarına aykırı davranan kursiyer uyarılacaktır. Uyarıları dikkate almayan kursiyerin kurslarla ilişkisi kesilecektir.

Kültür sanat merkezleri resmi tatillerde kapalı olup, merkezlerin bu tatil günlerinde kursiyeri bilgilendirme zorunluluğu yoktur.